ชงเก็บภาษี E-commerce เก็บ VAT ของนำเข้าตั้งแต่บาทแรก

ชงเก็บภาษี E-commerce เก็บ VAT ของนำเข้าตั้งแต่บาทแรก

ชงเก็บภาษี E-commerce เก็บ VAT ของนำเข้าตั้งแต่บาทแรก

รูปข่าว : ชงเก็บภาษี E-commerce เก็บ VAT ของนำเข้าตั้งแต่บาทแรก

กรมสรรพากรเตรียมสรุปร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือ ภาษี E-commerce หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการไปแล้ว 2 ครั้ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาภายในเดือน มี.ค.นี้

ภายในเดือนมีนาคม 2561 กรมสรรพากรจะสรุปร่างกฎหมายจัดเก็บภาษี E-commerce ให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เบื้องต้น หากผู้ประกอบการมียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะรวมถึงสินค้าที่มีการสั่งซื้อออนไลน์จากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ และป้องกันการแตกบิลสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้นจะมีการจัดเก็บภาษี VAT ตั้งแต่ 1 บาทแรก

จากเดิมเคยกำหนดให้สินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการสินค้า จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้มีการหลีกเลี่ยง เช่น สั่งซื้อสินค้านำเข้ามูลค่า 10,000 บาทต่อชิ้น แต่ผู้ค้าจะแตกบิลออกเป็น 10 ชิ้น ชิ้นละ 1,000 บาท เพื่อไม่ต้องเสียภาษี

สำหรับร่างกฎหมายใหม่จะถูกจัดเก็บทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ เพราะการขายสินค้าผ่านออนไลน์ในปัจจุบันเติบโตสูงจากร้อยละ 10 เพิ่มเป็นร้อยละ 17 ในปี 2561

ส่วนผลการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ขณะนี้มีผู้ยื่นแบบมาแล้ว 3.3 ล้านคน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยื่นแบบ 4 ล้านคน เพราะส่วนใหญ่รอเอกสารประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษี เนื่องจากปี 2561 บังคับใช้เป็นปีแรก โดยยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตร้อยละ 90 ของผู้ยื่นแบบเสียภาษีทั้งหมด

ขณะที่การคืนภาษีให้กับผู้ขอคืน ทำได้แล้วร้อยละ 90 เป็นเงิน 10,000 ล้านบาท จากเป้าหมายคืนเงินภาษีทั้งหมด 40,000 ล้านบาท จากผู้ขอคืนประมาณ 800,000 - 900,000 คน

กลับขึ้นด้านบน