สตง.พบท้องถิ่นซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ-ราคาแพง

สตง.พบท้องถิ่นซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ-ราคาแพง

สตง.พบท้องถิ่นซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ-ราคาแพง

รูปข่าว : สตง.พบท้องถิ่นซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ-ราคาแพง

อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่า สตง.เคยท้วงติงการใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าจริง เนื่องจากพบว่า ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนไร้คุณภาพและมีราคาแพง

นนี้ (7 มี.ค.2561) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อปี 2559 สตง.เคยตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแทบทุกจังหวัดเพราะจากการสุ่มตรวจในช่วงโรคระบาด หรือ ฤดูร้อน สตง.พบปัญหาท้องถิ่นมักมีการจัดซื้อวัคซีนจำนวนมาก แต่กลับไร้คุณภาพ ราคาแพงหลายเท่าตัว เพราะซื้อมาจากตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น ไม่ใช่บริษัทผลิตยาโดยตรง ทำให้วัคซีนใช้ไม่หมดไม่มีที่จัดเก็บและเสื่อมคุณภาพในที่สุด ส่งผลให้ สตง.ต้องท้วงติงการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นแต่หากจังหวัดปศุสัตว์ประกาศเป็นเขตโรคระบาดท้องถิ่นก็สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ตามความเหมาะสม

 

 

แต่สิ่งที่น่ากังวลจากการตรวจสอบ สตง.ยังพบว่าบางจังหวัดขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทำให้ซื้อวัคซีนผิด หรือซื้อน้ำเกลือมาฉีดให้สุนัข-แมวให้กับชาวบ้านมาแล้ว

อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ย้ำว่า หากแต่ละจังหวัดจัดซื้อวัคซีน ไม่ใช่ทางออกการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุหากจะควบคุมโรคระบาดพิษสุนัขบ้าให้ได้ภายในปี 2563 ต้องสร้างพื้นที่กักโรคตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อควบคุมโรค

 

กลับขึ้นด้านบน