มติ สนช.รับร่างกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.

มติ สนช.รับร่างกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.

มติ สนช.รับร่างกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.

รูปข่าว : มติ สนช.รับร่างกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.

สนช.มีมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว

วันนี้ (8 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 202 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นร่างกฎหมายลูกฉบับสุดท้ายจากทั้งหมด 10 ฉบับ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ สนช. ต้องพิจารณา

ก่อนการลงมติดังกล่าว นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ได้ซักถามเกี่ยวกับวิธีการสมัคร ส.ว. ช่วง 5 ปีแรก ที่ให้สมัครโดยอิสระ หรือสมัครโดยคำแนะนำจากองค์กร อาจขัดกับรัฐธรรมนูญตามที่ประธานร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทักท้วงไว้ ขณะที่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ยืนยันว่า กรณีไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 กำหนดว่าการเลือก ส.ว.ชุดแรก ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับหน้าที่ของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล

นอกจากนี้ สนช.ยังมีมติเอกฉันท์ 211 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากนี้ ประธาน สนช.จะนำส่งร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นภายใน 5 วันหากไม่มีฝ่ายใดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 20 วัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน