กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเบี้ยเลี้ยง ตชด.

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเบี้ยเลี้ยง ตชด.

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเบี้ยเลี้ยง ตชด.

รูปข่าว : กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเบี้ยเลี้ยง ตชด.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตเงินสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน เพจ CSI LA โดยพบว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเงินที่หายไปจากยอดสุทธิ เป็นเงินหักค่ายอดหนี้ และค่าประกอบเลี้ยง

พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ และรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลการโกงเงินสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่า เพจ CSI LA โดยอ้างว่า ตำรวจตระเวนชายแดนบางนายถูกโกงเงินเบี้ยเลี้ยงทุกเดือน

พ.อ.ธนาวีร์ ระบุว่า จากเดิมการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเดือนจะมีการหักค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าประกอบเลี้ยง ค่าหักหนี้จากร้านสวัสดิการ หรือ หนี้สินอื่น ก่อนจะมีการสั่งจ่ายทำให้ตัวเลขรายได้น้อยไม่เท่ากับจำนวนรายได้ตามยอดสุทธิ

ต่อมาเมื่อเดือน ก.พ.มีการปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายเงินของกองกำลัง ตชด. โดยโอนเข้าบัญชีบุคคลโดยตรงทำให้ยอดเงินที่เข้าบัญชีจะเป็นยอดเต็มจำนวนของรายได้จริง ทำให้ผู้ถือบัญชีต้องถอนเงินมาชำระหนี้ต่างๆ กับต้นสังกัดในภาคสนามอีกครั้ง ทำให้ยอดเงินหลังการปรับเปลี่ยนระเบียบไม่เท่ากันจึงเกิดความเข้าใจผิดซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างให้เกิดความสับสนอย่างมาก

กลับขึ้นด้านบน