ป.ป.ท.เร่งสรุปสำนวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 6 จังหวัดภาคใต้

ป.ป.ท.เร่งสรุปสำนวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 6 จังหวัดภาคใต้

ป.ป.ท.เร่งสรุปสำนวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 6 จังหวัดภาคใต้

รูปข่าว : ป.ป.ท.เร่งสรุปสำนวนทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 6 จังหวัดภาคใต้

ป.ป.ท.เร่งสรุปสำนวนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 6 จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเสนอ ป.ป.ท.ส่วนกลาง พบข้อมูลที่เชื่อว่ามีการทุจริตในทุกจังหวัด

สภาพบ้านประชาชนที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีเพียงห้องนอน เจ้าของบ้านเป็นหญิงผู้พิการ มีลูกชายเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน ความเป็นอยู่ลำบากไม่มีรายได้ อยู่ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 3,000 บาท แต่ครอบครัวนี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ อ.เขาพนม อ.คลองท่อม และ อ.ลำทับ มีผู้ยากไร้กว่า 20 คน ได้เงินไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ 3,000 บาท แต่ได้รับเงินเพียง 1,000-2,000 บาทเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ป.ป.ท. เตรียมลงพื้นที่ไต่สวนในวันที่ 13 มี.ค.นี้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 9 กระจายกำลังกันเข้าสอบสวนชาวบ้านที่มีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือยากไร้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้ ได้แก่ จ.สงขลา จ.สตูล จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส พบข้อมูลที่เชื่อว่ามีการทุจริตในทุกจังหวัด

พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 ระบุว่า ขณะนี้เร่งสรุปผลจากการสอบสวนประชาชนที่มีรายชื่อเป็นผู้รับเงินในโครงการนี้ พบประชาชนทั้ง 6 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือได้รับเงินทั้งหมด ได้รับเงินบางส่วน และไม่ได้รับเงินเลย ส่วนใหญ่จะมีการนำเอกสารหลักฐานเดิมที่ประชาชนเคยสมัครเข้าโครงการต่างๆ ของรัฐ ไปใช้ในการรับเงิน และบางพื้นที่มีการปลอมแปลงลายมือชื่อ คาดว่าจะสรุปข้อมูลแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะส่งไปยัง ป.ป.ท.เพื่อพิจารณาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน