คนวัยทำงานอายุ 36-37 ปีเสี่ยงเป็นหนี้เสียเพิ่ม ชี้วัยกำลังสร้างครอบครัว

คนวัยทำงานอายุ 36-37 ปีเสี่ยงเป็นหนี้เสียเพิ่ม ชี้วัยกำลังสร้างครอบครัว

คนวัยทำงานอายุ 36-37 ปีเสี่ยงเป็นหนี้เสียเพิ่ม ชี้วัยกำลังสร้างครอบครัว

รูปข่าว : คนวัยทำงานอายุ 36-37 ปีเสี่ยงเป็นหนี้เสียเพิ่ม ชี้วัยกำลังสร้างครอบครัว

ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้คนไทยวัยทำงานเสี่ยงเป็นหนี้เสียมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว รวมถึงกระทบต่อการทำงาน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติบอกว่า กลุ่มคนวัยทำงานอายุ 36 - 37 ปี คือกลุ่มคนที่เป็นหนี้เสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 ของคนเป็นหนี้ทั้งหมด เพราะคนวัยนี้เป็นวัยสร้างครอบครัว จึงอาจทำให้มีหนี้จากค่าที่อยู่อาศัย ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรเครดิตและค่าสินเชื่อส่วนบุคคล

จากข้อมูลพบว่า คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีบัตรเครดิต 4 ใบ และยังพบว่านำเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อมาชำระหนี้ของสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากวงเงินในบัตรเต็มทำให้ต้องชำระค่าบัตรเครดิตแบบขั้นต่ำเพื่อเลี้ยงหนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่ากำลังจะประสบปัญหาการขาดการชำระหนี้ และหยุดการชำระในที่สุด หากขาดการชำระหนี้เกิน 3 เดือน หนี้ก้อนนี้จะกลายเป็นหนี้เสีย

 

 

จากสถิติพบว่า ขณะนี้มีคนวัยทำงานประมาณ 30 ล้านคน และมีบัญชีสินเชื่ออยู่ 97 ล้านบัญชี แสดงให้เห็นว่า คนวัยทำงานมีการขอสินเชื่ออย่างน้อยคนละ 3 บัญชี

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติแนะนำว่า ให้เจรจากับสถาบันการเงินที่ต้องชำระหนี้ เพื่อระงับการใช้บัตรเครดิตใบนั้นและนำยอดหนี้มาหาร เพื่อกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินก้อนที่ค้างอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบัน ส่วนเรื่องการใช้เงินควรแบ่งการใช้เงินเป็น 3 ด้าน คือ เก็บออมร้อยละ 20 ใช้จ่ายร้อยละ 40 และจ่ายหนี้ร้อยละ 40 ของรายได้ที่มีในปัจจุบัน ส่วนการใช้บัตรเครดิตให้ใช้ 100 จ่าย 100 หมายความว่าใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินไปเท่าไหร่ก็ชำระคืนเท่านั้น ไม่ควรจ่ายขั้นต่ำเพราะจะทำให้เกิดหนี้

 

กลับขึ้นด้านบน