20 ปี ไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. ชาววังชิ้นร้องผู้ตรวจการฯ เร่งแก้ปัญหา

20 ปี ไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. ชาววังชิ้นร้องผู้ตรวจการฯ เร่งแก้ปัญหา

20 ปี ไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. ชาววังชิ้นร้องผู้ตรวจการฯ เร่งแก้ปัญหา

รูปข่าว : 20 ปี ไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. ชาววังชิ้นร้องผู้ตรวจการฯ เร่งแก้ปัญหา

ชาวบ้าน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เข้าร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูที่ดิน สปก. ล่าช้ากว่า 20 ปี อ้างเหตุกรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนฯ ทับที่ทำกินของชาวบ้าน

วันนี้ (12 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เข้าร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูที่ดิน (สปก.4-01) ล่าช้ามานานกว่า 20 ปี อ้างสาเหตุว่ากรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนฯ ทับที่ทำกินของชาวบ้าน และแนวเขตแผนที่ของ สปก.

ชาวบ้าน อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า สืบทอดที่ดินจากบรรพบุรุษ ซึ่งทำกินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย มานานหลายสิบปี แต่เดิมมีเอกสารสิทธิทำกินในที่ดินป่าไม้ (สทก.) แต่จนถึงวันนี้กลับยังไม่มีเอกสารสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ สถานะของชาวบ้านตอนนี้จึงไม่ต่างไปจากผู้บุกรุก เนื่องจากมีการประกาศเขตป่าสงวนฯ ซึ่งอาจทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้าน อีกทั้งแผนที่ของ สปก. และกรมป่าไม้ก็เกิดปัญหา จึงยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิหรือหนังสือรับรองใด ๆ ในขณะนี้

ชาวบ้าน อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวอีกว่า เมื่อปี 2536 มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกตรกรรม (สปก.) มาเรียกเก็บเอกสารจากชาวบ้าน และทำการรังวัดสอบสวนสิทธิ อ้างว่าที่ทำกินของชาวบ้านเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และจะออก สปก.4-01 มาทดแทน

ขณะที่เมื่อปี 2537 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นสัก ตามโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจในที่ทำกินของตัวเอง ซึ่งชาวบ้านบางส่วนเข้าร่วม ขณะที่บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็ปลูกต้นสักเช่นกัน

กลับขึ้นด้านบน