แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี "พล.ท.ปิยวัฒน์" นั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ตามเดิม

แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี "พล.ท.ปิยวัฒน์" นั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ตามเดิม

แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี "พล.ท.ปิยวัฒน์" นั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ตามเดิม

รูปข่าว : แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี "พล.ท.ปิยวัฒน์" นั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ตามเดิม

มีพระราชโองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเดือนเมษายน 2561 หรือปรับย้ายกลางปี โดย พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ยังอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ตามเดิม ขณะที่ พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันนี้ (14 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักนายกรัฐมนตรี มีประกาศแต่งตั้งโยกย้ายให้นายทหารรับราชการเดือนเมษายน 2561 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 260 นาย โดยตำแหน่งสำคัญในกองทัพบก เช่น พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมตามที่แสดงความตั้งใจ

ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ โดย พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 ไปเป็นผู้ทรงคุณกองทัพบกอัตราพลโท โดยมี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 ส่วน พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ขยับจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 มาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ส่วนกองทัพเรือ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อัตรา พล.ร.อ. โดยมี พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ด้าน พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรืออัตรา พล.ร.อ. โดยมี พล.ร.ท.พร้อมสรรพ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ขึ้นเป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ส่วนกองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อัตรา พล.อ.อ. โดยมี พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการอากาศโยธิน ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน