ยอดผู้เข้าชมโบราณสถานอยุธยาสูง 7,000 คนต่อวัน

ยอดผู้เข้าชมโบราณสถานอยุธยาสูง 7,000 คนต่อวัน

ยอดผู้เข้าชมโบราณสถานอยุธยาสูง 7,000 คนต่อวัน

รูปข่าว : ยอดผู้เข้าชมโบราณสถานอยุธยาสูง 7,000 คนต่อวัน

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติแต่งชุดไทยเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้สถิติผู้เข้าชมโบราณสถานสูงถึง 7,000 คนต่อวัน ส่วนความเสียหายที่วัดเชิงท่า กรมศิลปากรส่งช่างซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อรอบูรณะครั้งใหญ่ แต่ต้องใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท

แม้ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่โบราณสถานสำคัญใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลายแห่ง โดยเฉพาะที่วัดไชยวัฒนาราม เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงหลายคนชื่นชอบการแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อถ่ายภาพ โดยใช้โบราณสถานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นฉากหลัง หลายคนยืนยันว่าประทับใจในความงามของศิลปะวัฒนธรรมของไทย เมื่อกลับประเทศแล้วจะชวนเพื่อนๆ กลับมาเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยาอีก

 

ส่วนภายในวัดเชิงท่า หลังจากนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพจนสิ่งปลูกสร้างภายในวัดเสียหาย ล่าสุดช่างจากกรมศิลปากรนำปูนไปโบกปิดร่องรอยความเสียหาย บริเวณขอบประตูภายในศาลาการเปรียญไว้เป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อรอการบูรณะครั้งใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

กรมศิลปากรยังประสานให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จัดทำป้ายแจ้งเตือนห้ามบุคคลที่เข้าไปในวัดเชิงท่า นั่งบนขอบบานประตูและหน้าต่าง เพราะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่มีอายุกว่า 300-400 ปีอาจพังเสียหายได้

กลับขึ้นด้านบน