ประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ 294 ราย

ประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ 294 ราย

ประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ 294 ราย

รูปข่าว : ประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ 294 ราย

ประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงสงกรานต์ 294 ราย กรมการขนส่งทางบกเผยประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 9-14 เมษายน 2558 จำนวน 294 ราย ส่วนใหญ่ขับรถประมาท และทิ้งผู้โดยสาร ขณะเดียวกัน ยังตรวจพบรถโดยสารสาธารณะขับเร็วเกินกำหนด 2,046 ราย สภาพรถบกพร่องไม่สมบูรณ์ 231 คัน ขณะที่พบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมอีก 176 คน โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการตรวจเข้มทั้งสภาพรถและคนขับ ปรากฏว่าเฉพาะ 9-14 เมษายน ตรวจพบรถโดยสารสาธารณะขับรถเร็วเกินกำหนด 2,046 ราย จากจำนวนรถที่ตรวจสอบทั้งสิ้น 32,359 คัน ขณะที่มีการเรียกตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะจำนวน 85,484 คัน  พบมีสภาพบกพร่องไม่สมบูรณ์ 231 คัน ในจำนวนนี้ยังพบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่พร้อมในการขับขี่อย่างปลอดภัยอีกจำนวน 176 คน  ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้ให้เปลี่ยนคนขับรถทันที ส่วนสภาพรถที่ไม่พร้อม ให้เปลี่ยนคันใหม่ทันที 32 คัน นอกนั้นเป็นความบกพร่องเล็กน้อย ซึ่งได้ออกคำสั่งผู้ตรวจการให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทุกราย  นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เกี่ยวกับการให้บริการอีกจำนวน 294 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ ขับรถประมาท หวาดเสียว ไม่จอดรับผู้โดยสาร และกิริยาไม่สุภาพ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อเปรียบเทียบปรับทุกราย

 
ทั้งนี้ ในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์มักต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น แท็กซี่เป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้กองตรวจการขนส่ง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ณ จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร เช่น บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง จุดจอดบริเวณห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และจุดจอดบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกแห่ง รวมทั้งยังได้ประสานงานเจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ขับรถแท็กซี่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร และต้องใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำผิด จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที 
 
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบการเอาเปรียบผู้โดยสารสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่ง ณ บริเวณดังกล่าว หรือร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ร่วมกันดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Check in  เพื่อแจ้งพิกัดการใช้บริการ รวมทั้งร่วมประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งตรงถึงกรมการขนส่งทางบกทันที เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบ กรณีเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรถแท็กซี่
 


กลับขึ้นด้านบน