ส่อทุจริต “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” เบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างผี

ส่อทุจริต “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” เบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างผี

ส่อทุจริต “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” เบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างผี

รูปข่าว : ส่อทุจริต “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” เบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างผี

ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช เปิดเผยการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่อไปในทางทุจริต เตรียมตรวจสอบปากคำชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องต้นเดือนหน้า

วันนี้ ( 15 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารและรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาตรวจสอบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราว และการจ้างบุคคลเข้าทำงานในโครงการ

หลังมีการนำชื่อชาวบ้านรอบลุ่มน้ำปากพนังเข้าเป็นลูกจ้างโดยไม่มีตัวตน หรือ ลูกจ้างผี จำนวนมาก เพื่อเบิกเงินในโครงการและจ่ายผลตอบแทนเดือน 500 บาท

นายจีรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ป.ป.ช. มีข้อมูลและรายชื่อชาวบ้านที่ถูกอ้างเป็นลูกจ้างในโครงการดังกล่าวแล้ว ต้นเดือนหน้า ป.ป.ช. เตรียมตรวจสอบปากคำชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้อง

โครงการที่จะถูกตรวจสอบได้แก่ โครงการจัดจ้างคนงานปรับปรุงและตกแต่งแปลงผัก โครงการขุดลอกผักตบชวา โครงการซ่อมแซมก่อสร้างอาคาร และโครงการต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ที่มีการว่าจ้างคนงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนงบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการและการจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละโครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบของ ป.ป.ช.

 

 

กลับขึ้นด้านบน