"เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ" ทรงชื่นชมคนไทยตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า

"เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ" ทรงชื่นชมคนไทยตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า

"เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ" ทรงชื่นชมคนไทยตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า

รูปข่าว : "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ" ทรงชื่นชมคนไทยตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 2/2561 ทรงมีพระดำรัสชื่นชมประชาชนที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 มี.ค.2561) เวลา 16.53 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561 โอกาสนี้ มีพระดำรัสชื่นชมที่ประชาชนให้ความสนใจและตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นและต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือนมีนาคม 2561 พบการเกิดโรคในพื้นที่ 37 จัวหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-13 มี.ค.ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครราชสีมา รวม 4 คน สัตว์ที่ตรวจพบโรคมี 3 ชนิด ได้แก่ สุนัข โค แมว การแก้ไขปัญหาในจังหวัดที่เกิดโรคได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในรัศมี 5 กิโลเมตร ระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่เกิดโรค นำสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคเข้าสถานกักสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คนและสัตว์อื่นๆ

สำหรับการจัดทำระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีความคืบหน้าร้อยละ 56.32 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 22 ก.ค.2561 ส่วนที่ จ.อุดรธานี ได้นำสุนัขเข้าฝึกให้เจ้าหน้าที่ทดลองเลี้ยง 34 ตัว, จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างหาพื้นที่และเตรียมการก่อสร้าง

ปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 13 มี.ค.2561 มีจำนวนสุนัขและแมวรวม 9 ล้านตัว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียวควบคู่กับการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานโรค เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับขึ้นด้านบน