ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

รูปข่าว : ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ตามที่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การปฏิรูปตำรวจจะต้องตอบโจทย์ของประชาชนได้ว่า "ประชาชนได้ประโยชน์อะไร"

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาตินั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ องค์ประกอบอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ให้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ตำรวจ การยกเลิกอำนาจการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) การแก้ไขปรับปรุงหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.

นอกจากนี้ยังให้มีการแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการตำรวจทุกระดับ และกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกองบัญชาการทำหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รวมถึงการกำหนดพิจารณาบำเหน็จความชอบ เลื่อนเงินเดือน เป็นรูปแบบคณะกรรมการและกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาร้องทุกข์เป็นหลักประกันการตรวจสอบการใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้าย

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ รองโฆษกประสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติแล้ว และจะส่งตัวร่างฯไปให้ทางสำนักงานกฤษฎีกา พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะคำถามในประเด็นที่นายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตว่า การปฏิรูปตำรวจให้อะไรกับประชาชนและต้องตอบคำถามของประชาชนให้ได้ และหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งกลับมายัง ครม.ก่อนส่งต่อ สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดย พล.อ.บุญสร้าง จะครบวาระในวันที่ 1 เม.ย.นี้ และถือว่าได้ทำงานครบถ้วนตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว

กลับขึ้นด้านบน