8 ถนนท้าพายุ รถโดยสารแชมป์ “เดอะฟาสไทยแลนด์”

8 ถนนท้าพายุ รถโดยสารแชมป์ “เดอะฟาสไทยแลนด์”

8 ถนนท้าพายุ รถโดยสารแชมป์ “เดอะฟาสไทยแลนด์”

รูปข่าว : 8 ถนนท้าพายุ รถโดยสารแชมป์ “เดอะฟาสไทยแลนด์”

ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ พบปี 2560 รถบรรทุกและรถสาธารณะ ขับรถเร็วเกินกำหนด 17 ล้านครั้ง โดยเฉพาะ 8 เส้นทางทั่วไทยของนักซิ่งขับรถเร็วเกือบ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นรถบรรทุกมากสุด 1.66 ล้านครั้ง ส่วนรถโดยสารแชมป์ทำผิด 15 ล้านครั้ง

วันนี้ (23 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยการวิเคราะห์ข้อมูล safety Analytics จากข้อมูล GPS ของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในระบบ 250,000 คัน

พบว่าปี 2560 มีรถกระทำผิดขับรถเร็วเกินกำหนด 17,218,811 ครั้ง รถบรรทุกใช้ความเร็วเฉลี่ยที่ 101.58 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จำนวนครั้งที่ทำความผิดประมาณ 1.66 ล้านครั้ง ขณะที่รถโดยสารใช้ความเร็วเฉลี่ย 99.37 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จำนวนครั้งที่ทำความผิด 15.55 ล้านครั้ง ชี้ให้เห็นว่ารถโดยสารกระทำความผิดมากกว่ารถบรรทุก

สำหรับเส้นทางที่กระทำความผิดกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมเป็นเส้นทางกว่า 40,500 กิโลเมตร จากระยะทางหลวง 54,000 กิโลเมตร เมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบเส้นทางที่มีการใช้ความเร็วสูงสุด 8 เส้นทาง ดังนี้

1.ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ช่วง กม. ที่ 0-6
2.ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด หรือถนนเทพรัตน) กม. ที่ 1-8
3.ทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) กม. ที่ 7-12
4.ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กม. ที่ 73-82
5.ทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) กม. ที่ 9-16
6.ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) กม. ที่ 160-165
7.ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กม. ที่ 54-58
8.ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) กม. ที่ 45-51

กลับขึ้นด้านบน