อิตาเลียนไทยฯ แจงตลท. เปรมชัยยัง “บริสุทธิ์”

อิตาเลียนไทยฯ แจงตลท. เปรมชัยยัง “บริสุทธิ์”

อิตาเลียนไทยฯ แจงตลท. เปรมชัยยัง “บริสุทธิ์”

รูปข่าว : อิตาเลียนไทยฯ แจงตลท. เปรมชัยยัง “บริสุทธิ์”

บริษัท อิตาเลียนไทยฯ แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร ระบุ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากบริษัทแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากผู้บริหารถูกกล่าวอ้างว่ากระทำผิด ยืนยัน เปรมชัยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย

 วานนี้ (23 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่หนังสือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในเนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีทุ่งใหญ่นเรศวร บริษัท อีตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องผลกระทบกรณีปัญหาดังกล่าว มีความเห็นว่ากรณีปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ แค่เป็นปัญหาที่เกิดจากผู้บริหาร ถูกกล่าวอ้างว่ากระทำความผิด และยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ สอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเรื่องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ถึงแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ควรจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหย่วยงานราชการในการดำเนินงานดังกล่าว และ บริษัทฯ ควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง อีกทั้งประเมินผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อให้บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้และมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนได้ทันท่วงที

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อิตาเลียนไทย ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง แจงปมปัญหาล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรของนายเปรมชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา

 

กลับขึ้นด้านบน