สปส. คาด กฎหมายเงินทดแทนใช้ได้ปลายปี 2561

สปส. คาด กฎหมายเงินทดแทนใช้ได้ปลายปี 2561

สปส. คาด กฎหมายเงินทดแทนใช้ได้ปลายปี 2561

รูปข่าว : สปส. คาด กฎหมายเงินทดแทนใช้ได้ปลายปี 2561

สำนักงานประกันสังคมคาดว่าร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน จะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ปลายปีนี้ เพราะขณะนี้ผ่านการพิจารณาของ สนช.ในวาระแรก ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิเพิ่มในหลายกรณี

วันนี้ (26 มี.ค.2561) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนว่า ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับร่างหลักการวาระที่ 1 แล้ว และอยู่ในขั้นตอนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมาย โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ภายในปลายปีนี้

สำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ลูกจ้างส่วนราชการจะได้รับประโยชน์หลายกรณี เช่น เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือ สูญหาย เดิมนายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนจากเดิมร้อยละ 60 เพื่อให้ลูกจ้างไม่เกิดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อประสบเหตุ

กรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เดิมกำหนดจ่ายตามระยะคือ ไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นจ่ายตลอดชีวิต ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ประมาณ 10 ล้านคน

นอกเหนือจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์แล้ว ยังจะขยายผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมลูกจ้างส่วนราชการ ทั้งแบบจ้างรายปีและจ้างเหมา ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยเฉพาะลูกจ้างส่วนราชการ
เช่น ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร คนกวาดถนน คนเก็บขยะ เมื่อประสบเหตุ กทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จและประกาศใช้จะทำให้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ รวมถึงลูกจ้างขององค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือ เอ็นจีโอ ก็จะได้รับเงินทดแทนเช่นเดียวกัน ยืนยันว่ากรณีนี้ไม่กระทบนายจ้าง เพราะยังเก็บเงินสมทบเท่าเดิม ส่วนเงินเพิ่มร้อยละ 3 จะปรับเหลือเพียงร้อยละ 2 เพื่อไม่ให้เป็นภาระของนายจ้างมากไป 

 

 

กลับขึ้นด้านบน