ข้อครหาทุจริตก่อสร้าง “รัฐสภาแห่งใหม่”

ข้อครหาทุจริตก่อสร้าง “รัฐสภาแห่งใหม่”

ข้อครหาทุจริตก่อสร้าง “รัฐสภาแห่งใหม่”

รูปข่าว : ข้อครหาทุจริตก่อสร้าง “รัฐสภาแห่งใหม่”

การก่อสร้าง “สัปปายะสภาสถาน” หรืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กำลังกลายเป็นประเด็นความไม่ชอบมาพากลนับแต่เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี 56 ทั้งการส่งมอบที่ดินล้าช้า ปัญหาการขนดินออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ต้องขยายเวลาการก่อสร้างไปถึง 3 รอบ โดย มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในปลายปี 62

ขณะเดียวกัน ระหว่างการก่อสร้าง ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากอดีต ส.ส. ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ พบว่ามีการขอขยายวงเงินเกี่ยวกับการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ถูกตั้งคำถามว่าเพิ่มงบประมาณเกินสมควรหรือไม่

“สัปปายะสภาสถาน” โครงการจัดสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ บนพื้นที่ 123 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่เดิมของกรมสรรพาวุธทหารบกและโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ดำเนินการโดยบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน ตามสัญญากำหนดแล้ว มีโดยมีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 900 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2556 - 24 พ.ย.2558

ตลอดการดำเนินโครงสร้างก่อสร้างมีเหตุความไม่ชอบมาพากลหรือข้อครหาที่เกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นหลายครั้ง ตั้งแต่การเวนคืนที่ดิน การส่งมอบที่ดินล่าช้า หรือแม้แต่กรณีปัญหาการขุดและขนดินผิดไปจากสัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ แต่กลับไปขายให้กับภาคเอกชน บทสรุป คือ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีปัญหาลานจอดรถใต้ดินผิดเพี้ยนไปจากแบบเดิมที่ต้องจอดได้มากกว่า 3,000 คัน แต่แล้วเสร็จตรวจสอบเบื้องต้นกลับจอดได้เพียง 1,800 คัน ซึ่งคำชี้แจง คือ ไม่มีเหตุทุจริตเกิดขึ้นหากแต่พื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงตามการประเมิน และแบบไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงต้องปรับแก้และวางแนวทางรองรับในอนาคตต่อไป

ขณะที่ การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาท แต่ด้วยความต้องการที่สูงขึ้น จึงขอปรับเพิ่มวงเงินเป็น 8,658 ล้านบาท แต่ในรายละเอียดกลับถูกปฏิเสธและชี้ว่าทั้งหมดเป็นการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด

โรดแมปหมื่นล้าน “สัปปายะสภาสถาน”

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เกิดจากรัฐสภาเดิมคับแคบและทรุดโทรม จึงแนวทางจัดสรรงบประมาณและจัดวางโครงการในปี 2554 ภายใต้งบประมาณ 19,987 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ 11,738 ล้านบาท

2. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 205.4 ล้านบาท

3. ค่าออกแบบ 205.4 ล้านบาท

4. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 112 ล้านบาท

5. ค่าชดเชยและค่าชื้อที่ดิน 7,139.4 ล้านบาท

6. งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงานระบบประกอบอาคารและภายนอกอาคาร 586.9 ล้านบาท

7. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,000 ล้านบาท

 

 

ระยะเวลาโครงการ 900 วัน : 8 มิ.ย.2556 - 24 พ.ย.2558

ขยายเวลารอบแรก 387 วัน : 25 พ.ย.2558 - 15 ธ.ค.2559

ขยายเวลารอบสอง 421 วัน : 16 ธ.ค.2559 - 9 ก.พ.2561

ขยายเวลารอบสาม 674 วัน : 10 ก.พ.2561 - 15 ธ.ค.2562

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน สนช.เตรียมหารือแก้ปัญหาก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า

จ่อขยายเวลาสร้างรัฐสภาใหม่ถึงสิ้นปี 62 เล็งของบฯไอทีเพิ่ม 7 พันล้าน

จัดงบวางระบบไอทีรัฐสภาใหม่เกือบ 8,000 ล้านบาท

รัฐสภาใหม่ กับ ไม้สัก 5,000 ท่อน

กลับขึ้นด้านบน