สจล.ยัน "มอเตอร์เวย์" ปลอดภัย แนะใช้ความเร็วเหมาะสภาพถนน

สจล.ยัน "มอเตอร์เวย์" ปลอดภัย แนะใช้ความเร็วเหมาะสภาพถนน

สจล.ยัน "มอเตอร์เวย์" ปลอดภัย แนะใช้ความเร็วเหมาะสภาพถนน

รูปข่าว : สจล.ยัน "มอเตอร์เวย์" ปลอดภัย แนะใช้ความเร็วเหมาะสภาพถนน

สจล.ยืนยันถนนมอเตอร์เวย์มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วได้ แต่ควรคำนึงถึงสมรรถนะของรถยนต์ ความพร้อมของตนเอง และสภาพแวดล้อม

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากรายละเอียดความเร็วบนถนนสายต่างๆ ในประเทศไทยจากระบบ GPS ที่มีการระบุว่ามอเตอร์เวย์มีการใช้ความเร็วเกินกำหนดสูงสุดนั้น เนื่องจากถนนมอเตอร์เวย์เป็นทางหลวงระหว่างเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับสากล จึงเป็นเรื่องปกติที่มีปริมาณรถที่สามารถทำความเร็วได้สูง ซึ่งผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสมรรถนะของถนนแต่ละเส้นทาง รถยนต์ ความพร้อมของตนเอง และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพิจารณาเลือกใช้ความเร็วที่เหมาะสม หรือปฏิบัติตามป้ายกำกับความเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม สถิติดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้โดยตรงถึงความไม่ปลอดภัยของมอเตอร์เวย์ หรือทางหลวงสายต่างๆ หากเป็นเพียงสถิติที่สามารถใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยให้มีระดับที่สูงขึ้น

จากการเก็บข้อมูลภายหลังการติดตั้งระบบ GPS ในรถบรรทุกและรถโดยสาร พบว่า การใช้ความเร็วของรถบรรทุกและรถโดยสารในช่วง 4 เดือนหลังของปี 2560 ลดลงกว่าร้อยละ 50 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ และพัฒนาฐานข้อมูลและระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนสถิติอุบัติเหตุจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่อยู่ระดับสูงของประเทศไทยนั้น ยังต้องมีการเปรียบเทียบทางสถิติและหลักวิชาการเพิ่มเติม เพื่อกำหนดกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

ทั้งนี้ สำหรับสถิติการใช้ความเร็วเกินกำหนดของรถบรรทุกและรถโดยสารในช่วงปี 2560 นั้น เป็นข้อมูลที่บันทึกทุกๆ 2 นาที จึงได้ผลสรุปที่ค่อนข้างสูง ทว่ากลุ่มรถที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 7-8 ของจำนวนรถทั้งหมดในระบบ ซึ่งจะมีการดำเนินการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

กลับขึ้นด้านบน