ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้ปั่นหุ้น 25 คน สร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว

ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้ปั่นหุ้น 25 คน สร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว

ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้ปั่นหุ้น 25 คน สร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว

รูปข่าว : ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้ปั่นหุ้น 25 คน สร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว

ก.ล.ต.ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้น 25 คน สร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว ซึ่งในจำนวนหลักทรัพย์ที่มีการปั่นหุ้นนั้นน่าสังเกตว่าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารมวลชนรวมอยู่ด้วย

เมื่อวานนี้ (26 มี.ค.2561) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด 25 ราย กรณีร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ 6 ตัว ด้วยการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 890 ล้านบาท พร้อมรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ

ก.ล.ต.ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 มีบุคคลรวม 25 ราย รู้เห็น และหรือตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัว ในลักษณะอำพราง และหรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยมีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง คือ

 

 

1.กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (NEWS) ผู้ประกอบธุรกิจ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขณะเกิดเหตุชื่อ บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) หรือ SL) มีผู้กระทำผิด 23 ราย, 2.กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ (MILL) มีผู้กระทำผิด 6 ราย, 3.กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ (POLAR) (ขณะเกิดเหตุชื่อ บมจ.วธน แคปปิตัล หรือ WAT) มีผู้กระทำผิด 17 ราย

4.กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (NBC) มีผู้กระทำผิด 11 ราย, 5.กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ (NINE) มีผู้กระทำผิด 12 ราย และ 6.กรณีสร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ (NINE-W1) มีผู้กระทำผิด 5 ราย

โดย ก.ล.ต.พบว่าการกระทำของบุคคลทั้ง 25 ราย เป็นการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ โดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งทางการเงินและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รวมทั้งวิธีส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่เป็นการผลักดันราคา และหรือพยุงราคาอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลาต่างกัน ตลอดจนเป็นการกระทำ โดยมีการปิดบังหรือปกปิดความสัมพันธ์และการส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์หลายมาตรา มีระวางโทษและมีบทกำหนดโทษที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ค.ม.พ.ให้ปรับทางแพ่งกับผู้กระทำผิด มีผลทำให้ผู้กระทำผิดทั้งหมด เป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

 

 

กลับขึ้นด้านบน