Watchdog Thailand เรียกร้องชี้แจงจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ

Watchdog Thailand เรียกร้องชี้แจงจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ

Watchdog Thailand เรียกร้องชี้แจงจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ

รูปข่าว : Watchdog Thailand เรียกร้องชี้แจงจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไร้คุณภาพ

สัตวแพทย์ประจำกลุ่ม Watchdog Thailand ตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ เมื่อปี 2559 ที่ อย.พิสูจน์แล้วว่าไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน แม้จะมีการเรียกคืนกลับ แต่มีหลักฐานว่ากรมปศุสัตว์แจกจ่ายวัคซีนไปหมดแล้ว

วันนี้ (27 มี.ค.2561) สพญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ สัตวแพทย์ประจำกลุ่ม Watchdog Thailand เปิดเผยว่า การแถลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้ ต้องจับตาดูข้อเท็จจริงว่ากรมปศุสัตว์จะชี้แจงที่มาของวัคซีนไม่ได้คุณภาพอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ทราบอยู่แล้วว่าวัคซีนไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืนกลับ แต่วัคซีนไร้คุณภาพดังกล่าวทั้งหมดถูกใช้ไปแล้ว ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าว่ามีกระบวนการอย่างไร และมีเหตุผลใดในการเลือกซื้อวัคซีนยี่ห้อนี้ที่เป็นยี่ห้อที่ทำให้เกิดความกังขาในวงการสัตวแพทย์ ทั้งนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าวัคซีนดังกล่าวถูกนำไปแจกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่พบมีการแอบจำหน่าย จึงทำให้เกิดความกังขาในการทำงานของกรมปศุสัตว์

มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอเสนอย้ายตัวเองออกจากกรมปศุสัตว์ เพราะทราบดีว่าวัคซีนไร้คุณภาพจริง การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบความผิดเป็นกระบวนการที่สำเร็จไปแล้ว และในช่วงบ่ายวันนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย และคณะกรรมการอาหารและยา จะแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

กลับขึ้นด้านบน