ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย พรป.สว.

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย พรป.สว.

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย พรป.สว.

รูปข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย พรป.สว.

ศาลรัฐธรรมนูญรับ รับวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หลัง สนช. 30 คน ยื่นเรื่องผ่านประธาน สนช. โดยจะทำหนังสือฝ่ายเกี่ยวข้องชี้แจงต่อศาล 18 เม.ย.นี้

วันนี้ (28 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับพิจารณาวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 30 คน ยื่นเรื่องผ่านประธาน สนช.

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 และพ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 50 และแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบและพิจารณามอบหมายให้ผู้แทนของสมาชิก สนช.ที่ลงมติเห็นชอบในวาระ 3

รวมทั้งให้ นายกิตติ วะสีนนท์ ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายผู้เสนอความเห็น ประธานกรรมการรร่างรัฐธรรมนูญ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ... ตามมาตรา 267 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สนช.จัดทำความเห็นเป็นหนังสือให้ยื่นต่อศาลฯภายในวันที่ 18 เม.ย.นี้

กลับขึ้นด้านบน