MRT สายสีน้ำเงิน-สีม่วง ให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรีช่วงสงกรานต์

MRT สายสีน้ำเงิน-สีม่วง ให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรีช่วงสงกรานต์

MRT สายสีน้ำเงิน-สีม่วง ให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรีช่วงสงกรานต์

รูปข่าว : MRT สายสีน้ำเงิน-สีม่วง ให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรีช่วงสงกรานต์

รฟม.ฟรีค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง ให้แก่ผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันนี้ (29 มี.ค.2561) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง)

ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดมาตรการเข้มข้น 777 (ระหว่างวันที่ 4 – 24 เม.ย.2561) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดย รฟม.จะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย.2561 ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ โดยแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารพร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับคูปอง 1 ใบ (1 คนต่อคูปอง 1 ใบเท่านั้น) สำหรับผ่านเข้า – ออกประตูพิเศษ (Swing Gate) เพื่อเข้าระบบต่อไป

 

 

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย รฟม.ได้เพิ่มความเข้มงวด โดยได้จัดวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัย ออกตรวจตรา และจัดวางอัตรากำลังชุดปฏิบัติการกู้ภัยเสริมอัตรากำลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย กระจายกำลังครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชม.

พร้อมกันนี้มีการตั้งจุดตรวจสัมภาระก่อนเข้าสู่ระบบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ตรวจสอบการนำพาสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับสารไวไฟ วัตถุระเบิดของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเข้ามาภายในสถานีรถไฟฟ้า ควบคุมไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดรถ โดยเฉพาะที่สถานีหัวลำโพง สถานีสีลม สถานีสวนจตุจักร สถานีกำแพงเพชร สถานีตลาดบางใหญ่ และ สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9) เพื่อตรวจตราค้นหาวัตถุต้องสงสัย จัดชุดพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า (EOD) กระจายครอบคลุมพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าและจัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธา, ศูนย์บางไผ่ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อคอยเฝ้าระวังและรายงานการเกิดเหตุตลอด 24 ชม.

 

กลับขึ้นด้านบน