6 ข้อห้าม เที่ยววิถีอนุรักษ์โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม

6 ข้อห้าม เที่ยววิถีอนุรักษ์โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม

6 ข้อห้าม เที่ยววิถีอนุรักษ์โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม

รูปข่าว : 6 ข้อห้าม เที่ยววิถีอนุรักษ์โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เตือน 6 ข้อห้ามสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมโบราณสถาน หลังจากกระแสละครดังอิงประวัติศาสตร์ ส่งผลยอดนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานในวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเป็น 25,000 คน

วันนี้ (29 มี.ค.2561) น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากกระแสละครดังอิงประวัติศาสตร์ส่งผลให้ในช่วงเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานจำนวนมาก จากที่ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันธรรมดาจำนวน 600 - 900 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 - 6,000 คนต่อวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมปกติ 3,000 คน แต่ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 25,000 คน

 

ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติโบราณสถาน มาตรา 34 ตามกฎกระทรวงวัฒนธรรมที่ระบุไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ในโบราณสถาน

2.ไม่ขีดเขียนหรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ลงบนโบราณสถาน

3.ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน

4.ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน

5.ไม่เท หรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใดๆ ภายในโบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดให้

6.ไม่กระทำการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา และวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นที่เข้าชม โดยผู้ใดละเมิดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

นอกจากนี้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดในโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม เพื่อให้คำแนะนำและดูแลนักท่องเที่ยว หลังขยายเวลาเข้าชมถึง 21.00 น. พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา ถามมา ตอบไป เรื่องวัดไชยวัฒนาราม เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ บทกวี และวรรณกรรม

 

ทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อไม่เป็นการทำลายโบราณสถานและร่วมกันอนุรักษ์สมบัติของชาติอย่างยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี

 

 

กลับขึ้นด้านบน