พอช.ชี้แจงเงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนนำไปปล่อยกู้ได้

พอช.ชี้แจงเงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนนำไปปล่อยกู้ได้

พอช.ชี้แจงเงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนนำไปปล่อยกู้ได้

รูปข่าว : พอช.ชี้แจงเงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนนำไปปล่อยกู้ได้

พอช.ตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านใน จ.ร้อยเอ็ด ร้องเรียนว่า ถูกสำรวจรายชื่อผู้ยากจนเพื่อขอรับเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้นพบว่าสภาองค์กรชุมชนได้ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือเป็นการปล่อยกู้ให้ผู้ยากจนแทนซึ่งตามระเบียบสามารถทำได้

เจ้าหน้าที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เข้าตรวสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านใน ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ร้องเรียนว่าถูกสำรวจรายชื่อ เพื่อขอรับเงินซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทฯ แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ และมีสิทธิ์แค่กู้เงินเท่านั้น

เบื้องต้นพบว่าการทำโครงการมีเป้าหมายสำรวจเพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน ในปี 2559 โดยโครงการอนุมัติงบ 900,000 บาท ช่วยเหลือผู้ยากจน 31 คน คนละไม่เกิน 45,000 บาท จากที่สำรวจไปทั้งหมด 80 คน

เมื่อ พอช.โอนเงินเข้าบัญชี โครงการแก้ปัญหาที่ดินตำบลบัวแดง ทางคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนได้ประชุมเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ จากเดิมจะนำไปซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน 31 คน เปลี่ยนเป็น นำไปปล่อยกู้ให้ผู้ยากจน 62 คน คนละ 5,000 - 15,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อให้เงินถึงมือผู้เดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งตามระเบียบสามารถทำได้

โครงการบ้านมั่นคงชนบทของ พอช.ดำเนินการในปี 2559 เป็นปีแรก ก่อนที่ปี 2560 และ 2561 จะเปลี่ยนเป็นโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับงบประมาณมากกว่า 11 ล้านบาท ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนกว่า 400 ครอบครัว ใน 13 ตำบล วิธีการคือสนับสนุนงบประมาณผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีความเข้มแข็ง สามารถนำงบประมาณไปบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้สภาองค์กรชุมชน

ที่ผ่านมา พอช.ภาคอีสาน ยังไม่พบข้อร้องเรียน หรือการทุจริตในโครงการ แต่กรณีที่ จ.ร้อยเอ็ด ทำให้ พอช.เตรียมตรวจสอบการโครงการอื่นๆ ว่านำไปใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

กลับขึ้นด้านบน