แรงงานข้ามชาติกว่าแสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน ปิดศูนย์เที่ยงคืนนี้

แรงงานข้ามชาติกว่าแสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน ปิดศูนย์เที่ยงคืนนี้

แรงงานข้ามชาติกว่าแสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน ปิดศูนย์เที่ยงคืนนี้

รูปข่าว : แรงงานข้ามชาติกว่าแสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน ปิดศูนย์เที่ยงคืนนี้

"ปลัดกระทรวงแรงงาน" เผยแรงงานข้ามชาติกว่าแสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน จากทั้งหมด 1.3 ล้านคน แนะนายจ้างรีบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในเที่ยงคืนของวันนี้ (31 มี.ค.)

วันนี้ (31 มี.ค.2561) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) โดยศูนย์ฯ เปิดตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.-31 มี.ค.2561 จำนวน 80 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ คือ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 ศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้ว โดยยอดขณะนี้อยู่ที่กว่า 1,200,000 คนแล้ว คงเหลืออีกประมาณกว่า 140,000 คน จากยอดที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 1,379,252 คน

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็ได้มีการปรับแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดคือ ลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง กล่าวคือ ลดขั้นตอนสำหรับกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเหลือเพียงดำเนินการในขั้นตอนการตรวจลงตราวีซ่าของตรวจคนเข้าเมืองและขออนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงาน

นายจรินทร์ กล่าวว่า ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติดำเนินการทุกขั้นตอนในศูนย์ เพิ่มเวลาคือเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 2 ผลัด ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก คือ เชียงใหม่ ระนอง ภูเก็ต และ ศูนย์ OSS กรุงเทพมหานครที่กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทาง คือ ให้ยื่นคำขอรายงานตัวฯ ได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำหรับการยื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำหรับการยื่นคำขอในจังหวัดอื่น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางโดยการยื่นคำขอรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ http://www.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 มี.ค.2561 เวลา 24.00 น. ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะรายงานผลยืนยันการลงทะเบียน หลังจากวันที่ 31 มี.ค.2561 กระทรวงแรงงานจะส่ง SMS ไปยังนายจ้างตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อนัดวันดำเนินการต่อ หรืออาจจะสแกน QR CODE ก็ได้ โดยขณะนี้มียอดการลงทะเบียนออนไลน์แล้วกว่า 160,000 คน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 3,000 คน จึงขอแนะนำว่าหากวันนี้ยังไม่ได้รับคิว ขอให้ไปลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานไว้ก่อน เพื่อรายงานตัวยืนยันการดำเนินการ ซึ่งจะเปิดให้ยื่นได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันนี้ (31 มี.ค.)

นายจรินทร์ กล่าวย้ำว่า จะไม่มีการขยายเวลาแน่นอน หากไม่มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งยังมีความผิดตามกฎหมาย ในข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ต้องระวางโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว แรงงานต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรส่วนนายจ้างก็จะมีความผิดข้อหา “รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ต้องระวางโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี

 

กลับขึ้นด้านบน