เว็บไซต์ข่าว ThaiPBS ขออภัยนำเสนอภาพข่าวผิดพลาด

เว็บไซต์ข่าว ThaiPBS ขออภัยนำเสนอภาพข่าวผิดพลาด

เว็บไซต์ข่าว ThaiPBS ขออภัยนำเสนอภาพข่าวผิดพลาด

รูปข่าว : เว็บไซต์ข่าว ThaiPBS ขออภัยนำเสนอภาพข่าวผิดพลาด

ด้วยเว็บไซต์ข่าว http://www.thaipbs.or.th นำเสนอข่าว “เตือนออเจ้า อย่าลักไก่ไม่จ่ายค่าตั๋วเข้าวัดไชยฯ” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีภาพประกอบข่าว เป็นสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดไทย 5 ท่าน กำลังยืนถ่ายภาพกับเจดีย์ในวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสุภาพสตรีทั้ง 5 ท่าน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข่าวดังกล่าวเลย แต่เกิดจากความผิดพลาดในการคัดเลือกภาพประกอบข่าว

ซึ่งหลังจากบรรณาธิการได้ตรวจสอบเบื้องต้นทราบถึงความผิดพลาด ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขภาพดังกล่าวในทันที ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า หากมีการเผยแพร่ต่อไปในสื่อสังคมออนไลน์ อาจทำให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้กระทำดังที่เป็นข่าว และเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ พร้อมทั้งรีบติดต่อไปยังผู้ที่อยู่ในภาพดังกล่าวทันทีเพื่อขออภัย ต่อมาได้ส่งจดหมายขออภัยไปยังบุคคลทั้ง 5 ท่านด้วย

เว็บไซต์ข่าว ThaiPBS จึงขอชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขออภัยมายังสุภาพสตรีทั้ง 5 ท่านอีกครั้ง และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ท้วงติง ชี้แนะ และให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์
บรรณาธิการข่าว กลุ่มสถานการณ์และการผลิต
ปฏิบัติหน้าที่ บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน