ผู้มีรายได้น้อย 30% แห่ถอนตัวฝึกอาชีพ

ผู้มีรายได้น้อย 30% แห่ถอนตัวฝึกอาชีพ

ผู้มีรายได้น้อย 30% แห่ถอนตัวฝึกอาชีพ

รูปข่าว : ผู้มีรายได้น้อย 30% แห่ถอนตัวฝึกอาชีพ

กระทรวงการคลัง เตรียมโทรศัพท์สายตรงถึงผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 30 ที่ถอนตัวจากการฝึกอบรมอาชีพในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 พร้อมหามาตรการแก้ปัญหา

วันนี้ (2 เม.ย.2561) นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บริหารคลังจังหวัดทั่วประเทศ และตัวแทนหมอประชารัฐสุขใจ 180,000 คน กำชับให้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างละเอียด พร้อมเสนอทางเลือกอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งติดตามประเมินผลอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างใกล้ชิด หลังตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือปีละไม่เกิน 30,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-30 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน 4,600,000 คน

นายสมชัย ยอมรับว่า ขณะนี้มีผู้ถอนตัวจากโครงการฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 20-30 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน โดยอ้างว่าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาอบรมอาชีพ จึงสั่งให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถอนตัวให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบสาเหตุซ้ำอีกครั้ง จากนั้นจะวางแผนออกมาตรการแก้ปัญหาความยากจนระยะต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลจะทยอยเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมอาชีพตามเงื่อนไขระดับรายได้ คนละ 100 หรือ 200 บาท ภายในเดือนนี้ แต่หากผิดเงื่อนไขก็ต้องคืนเงินให้รัฐ โดยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 เม.ย.2561 สูงกว่า 2,100,000 รายการ สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับจากดำเนินโครงการ หลังการติดตั้งเครื่องอีดีซีเป็นไปตามแผน อีกทั้งผู้ถือบัตรเข้าใจการใช้งานมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน