ระดมทีมแพทย์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ บาดเจ็บ 2.7 หมื่นคนต่อปี

ระดมทีมแพทย์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ บาดเจ็บ 2.7 หมื่นคนต่อปี

ระดมทีมแพทย์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ บาดเจ็บ 2.7 หมื่นคนต่อปี

รูปข่าว : ระดมทีมแพทย์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ บาดเจ็บ 2.7 หมื่นคนต่อปี

กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางและทุกจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังพบสถิติอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ 2.7 หมื่นคนต่อปี เสียชีวิต กว่า 400 คน

วันนี้ (5 เม.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส่วนกลาง และทุกจังหวัดตลอดช่วง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.นี้ รวมทั้งให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ระบบการรับและส่งต่อ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 14,492 หน่วย หากประชาชนประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่ 1669


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ห้ามดื่มบนรถในขณะขับขี่หรือโดยสารห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยอนุญาตให้ขายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยในช่วงเทศกาล 7 วัน จะดำเนินการตรวจจับอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 199 อำเภอ และขอความร่วมมือประชาชน ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้โดยสาร


ขณะที่พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ กล่าวว่า กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ฝ่ายทุกราย โดยจะตรวจจากลมหายใจก่อน หากไม่สามารถตรวจได้ จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเลือด โดยจะมีหนังสือนำส่งและจะนำผลตรวจมาใช้ประกอบสำนวนในการยื่นฟ้องต่อศาลด้วย

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วพบว่าเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันภัยในส่วนที่เป็นประกันแบบสมัครใจจะไม่มีการจ่ายชดเชยให้ เพราะหากดื่มแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุ นอกจากจะต้องรับโทษทางกฎหมายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังต้องเสียค่ารักษาและซ่อมรถเองด้วย 


จากสถิติของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระบุ สถิติข้อมูลการบาดเจ็บจากการจราจร ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556-2560 พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 138,434 คน เฉลี่ยปีละ 27,687 คน เสียชีวิต 2,205 คน เฉลี่ยปีละ 441 คน พิการ 949 คน เฉลี่ยปีละ 190 คน และมีมูลค่าความสูญเสีย 24,700 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน