นายกฯ ร่วมถกเวทีสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงที่เสียมราฐ

นายกฯ ร่วมถกเวทีสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงที่เสียมราฐ

นายกฯ ร่วมถกเวทีสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงที่เสียมราฐ

รูปข่าว : นายกฯ ร่วมถกเวทีสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงที่เสียมราฐ

นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ที่เมืองเสียมราฐของกัมพูชา โดยเวทีนี้จะให้ความสำคัญด้านทรัพยากรน้ำระดับภูมิภาค เพื่อกำหนดนโยบายความร่วมมือ ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมลงนามรับรองปฏิญญาเสียมราฐ 2018

วันนี้ (5 เม.ย.2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และจะมีผู้นำจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ทั้งไทย ลาวและเวียดนาม รวมทั้งรัฐมนตรีจากประเทศคู่เจรจาจากจีนและเมียนมา ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลจากประเทศหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นการประชุมระดับผู้นำของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นทุก 4 ปี เพื่อเป็นเวทีสำคัญด้านทรัพยากรน้ำระดับภูมิภาคและกำหนดนโยบายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะผลักดันความร่วมมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติจากภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ เสริมสร้างบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงให้มีความเข้มแข็งและโดดเด่น เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

และตามกำหนดการ หลังสรุปผลการประชุม ผู้นำประเทศสมาชิกจะรับรองปฏิญญาเสียมราฐปี 2018 เพื่อเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบาย เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกรณี ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนปี 2538

กลับขึ้นด้านบน