18 องค์กรสื่อร่วมมือปั้นโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” ช่วยสังคมตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์

18 องค์กรสื่อร่วมมือปั้นโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” ช่วยสังคมตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์

18 องค์กรสื่อร่วมมือปั้นโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” ช่วยสังคมตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์

รูปข่าว : 18 องค์กรสื่อร่วมมือปั้นโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” ช่วยสังคมตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ โดยการสนับสนุนจาก บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดตั้งโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” เพื่อช่วยตรวจสอบ คัดกรอง ข้อมูลบนโลกออนไลน์ว่าเป็นข่าวจริง ข่าวลวง ข่าวลือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงสามารถนำไปเผยแพร่และใช้อ้างอิงต่อไปได้

นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ เปิดเผยถึงที่มาโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” ว่า ในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีบทบาทต่อผู้บริโภคข่าวสารอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีอยู่มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องทางสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากองค์สื่อ 18 องค์กร ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งทำงานภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ จึงได้ร่วมมือในการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริง ข่าวเท็จ ข่าวลือ เพื่อให้ประชาชนบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลของข่าวสารทั้งภาพ เนื้อหา หรือ URL ของข่าวที่ต้องการให้ตรวจสอบมายังเว็บไซต์ www.sonp.or.th จากนั้นทางสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์จะช่วยกันตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไป


ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารเยอะมาทั้ง Fake News ข่าวลือ ข่าวลวง ซึ่งสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์จะร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการแชร์ข่าวเหล่านี้ออกไป

ขณะที่ นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรได้ตระหนักถึงความของสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องว่าจะมีผลต่อการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีการสื่อสารในสื่อออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง จึงอาจมิได้ตระหนักถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ และเป็นข่าวสารที่ถูกต้องหรือไม่ จนนำไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องขึ้นได้

ดังนั้น กลุ่มทรูจึงยินดีที่มีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ ซึ่งนับเป็นองค์กรสื่อที่มีบทบาทสำคัญในโลกโซเชียลปัจจุบัน และที่สำคัญคือมีสมาชิกจากองค์กรสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเข้าร่วมมือกันเพื่อดำเนินโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะส่งต่อหรือเผยแพร่ต่อไปในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกในสังคมจากข่าวลือ รวมทั้งทำให้เกิดการสร้างข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมให้เกิดการรับรู้แก่ผู้บริโภคในวงกว้างต่อไปในอนาคต

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข่าวมีดังต่อไปนี้ 

เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ www.sonp.or.th จะพบช่อง Search ชัวร์แล้วแชร์ได้

 ช่องเช็คข่าวก่อนแชร์ ของชัวร์แล้วแชร์ได้ ไว้ใช้ค้นหาข่าวในส่วนของชัวร์แล้วแชร์ได้ - ช่อง Search ด้านบนขวา ใช้ค้นหา ในส่วนของชัวร์แล้วแชร์ได้เหมือนกัน – เมื่อหาข่าวที่ต้องการไม่เจอ ผลลัพธ์เป็น 0 จะมีคําแนะนําพร้อมปุ่ม ‘ส่งข่าว’ ให้ลองส่งข่าวที่อยากทราบข้อเท็จจริง

 - การใช้งานช่องค้นหา เช็คข่าวก่อนแชร์ และ Search (บน) นั้น
- เมื่อใส่คําค้นตามที่ต้องการแล้วพบการค้นหาจะแสดงผลออกมาเป็นจํานวนที่มีอยู่ในเว็บ
- สามารถ Sort เนื้อหาได้แบบ Latest คือใหม่ล่าสุดตามช่วงเวลาที่เลือก (1 วัน ย้อนไปถึง 1 ปี)

 

 

การใช้ งานช่องค้นหา เช็คข่าวก่อนแชร์ และ Search (บน) นั้น เมื่อ ผลการค้นหาเป็น 0 จะมีคําแนะนําเพิ่มเติม - เช่น มีข้อความว่า ถ้าสิ่งที่คุณค้นหานั้นไม่มี ให้ส่งข่าวมา เพื่อให้เราตรวจสอบ และมี Link เชื่อมหรือชี้ไปยัง ปุ่ม ‘ส่งข่าว’ เพื่อทําการ ส่งข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่สมาคมดําเนินการเพื่อตรวจสอบต่อไป

 


- การใช้งานของหน้าส่งข่าว ต้องกรอก ชื่อ-สกุล , เบอร์โทร และอีเมล์ จึงจะสามารถส่งข้อมูลมาในระบบได้
- ส่วนของหัวเรื่องและรายละเอียดนั้น ไม่ได้บังคับ การใส่เนื้อหาลงไป เป็นการอธิบายข้อมูลที่แจ้งมาและสามารถใส่ URL หรือ Link ลงไปได้ที่ส่วนนี้
- และสามารถแนบไฟล์ ได้ครั้งละหลายๆ ไฟล์ มี Text ข้อความระบุประเภทของไฟล์จะแนบมาเป็นการแนะนําผู้ส่งว่า ใช้ไฟล์ที่เหมาะสมในการส่ง (ไม่เกิน 6M)

 เมื่อผู้ส่งข่าวได้ส่งข้อมูลแล้ว จะมีเมล์แจ้งกลับไปยังผู้ส่งข่าวว่าข้อมูลของผู้ส่งข่าวนั้นเข้าไปในระบบแล้ว รอการตรวจสอบ

 

 


เมื่อมีการส่งข่าวเข้ามาในระบบ จะมีการส่งเมล์แจ้งไปยังผู้ดูแลแสดงผลข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ และไฟล์ที่ถูกแนบมาด้วยและทาง 18 องค์กรสื่อจะช่วยกันตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไป

กลับขึ้นด้านบน