เปิดข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอิสลาม

เปิดข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอิสลาม

เปิดข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอิสลาม

รูปข่าว : เปิดข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอิสลาม

จุดเริ่มต้นพบการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เริ่มจากฝ่ายความมั่นคง พบความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนบากงพิทยา โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคงจึงเข้าไปตรวจค้นที่โรงเรียน ในขณะที่ตรวจค้นก็พบเอกสารที่เชื่อว่า โรงเรียนใช้ชื่อนักเรียน

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียน เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบการจ้างงาน ถังดับเพลิง และถังแก๊สปิกนิก ที่ถูกเก็บไว้ในลักษณะอำพรางซุกซ่อน เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ หลังการเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยอ้างว่า พบพฤติกรรมการทุจริตงบประมาณของรัฐในหลายรูปแบบ เช่น บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไม่ตรงกับจำนวนจริง โดยได้เข้าพิสูจน์แล้วยืนยันว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียน 3 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่จัดซื้อหนังสือเรียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะจัดซื้อเพียง ร้อยละ 20

ส่วนที่เหลือให้ร้านค้าเขียนใบเสร็จเต็มจำนวน เพื่อรับผลประโยชน์จากส่วนต่าง มีการจ่ายค่าตอบแทนครูน้อยกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น ครูที่มีวุฒิต้องจ่าย รายละ 15,000 บาท โรงเรียนจ่ายให้ครูแค่ 7,000-8,000 บาท โดยอ้างว่า เป็นความสมัครใจของครู เพื่อนำเงินส่วนต่างมาเฉลี่ยจ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้บรรจุตามวุฒิ และมีการจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้ครูแค่ 1,000-1,500 บาท ทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้จ่ายเงินอุดหนุนให้ครูรายละ 2,500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบเอกสารทางการเงิน เพื่อเบิกงบประมาณของรัฐเกินกว่าความเป็นจริงอีกหลายรายการ โดยมีสถานประกอบการหรือห้างร้านร่วมกระทำความผิด ออกบิลเกินกว่าจำนวนที่จัดซื้อจริง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อ้างว่า ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า มีการจ่ายเงินให้นายซาการียา หัดสมัด ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงหลายคดี ทั้ง คดีเหตุเผาหัวจ่ายน้ำมัน ที่สถานีบริการน้ำมัน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.เหตุกราดยิงบ้านชาวบ้านใน อ.หนองจิก ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 คน เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ปี 2559 ซึ่งในปัจจุบันถูกควบคุมตัวในเรือนจำ และอยู่ระหว่างดำเนินคดี โดยพบว่า ทางโรงเรียนได้จ่ายเงินตอบแทนรายเดือนให้กับนายซาการียา ตั้งแต่ ปี 2555

ด้านนายอุสมาน อับดุลมาแน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนบากงพิทยา ออกแถลงการณ์ตอบโต้ โดยชี้แจงในข้อกล่าวหาที่ระบุว่า มีการแจ้งบัญชีเท็จจำนวนครู 121 คน จากจำนวนจริง 74 คน โดยชี้ว่า ทางโรงเรียนมีครูสามัญ ครูสอนศาสนา บุคลากร คณะกรรมการบริหาร และกรรมการมูลนิธิ รวม 121 คนจริง ส่วนข้อกล่าวหาว่ามีการจ้างครูตามอำเภอใจไม่ได้จบครุศาสตร์ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ได้ชี้แจงว่า ครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นเพียงครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กในระดับอนุบาล ส่วนข้อกล่าวหาว่ามีการทำบัญชีนักเรียนผี ยืนยันว่า นักเรียนมีตัวตนอยู่จริง และหากมีปัญหาเด็กซ้ำซ้อน ทางโรงเรียนก็ได้ส่งเงินชดเชยกลับคืนให้หน่วยงานต้นสังกัดไปแล้ว ทางโรงเรียนจึงอยากขอความเป็นธรรม

อย่างไรก็ตามปัญหาในการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทำให้นายกรัฐมนตรีระบุว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในโรงเรียนอื่นๆ และให้ทางกองทัพภาคที่ 4 จัดกำลังเข้าดูแล เพื่อให้การเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปลอดภัย และการดำเนินการก็ต้องเป็นอย่างละมุนละม่อมเพื่อลดความขัดแย้ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในจังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ที่เปิดทำการเรียนการสอนมากที่สุด 185 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 73 แห่ง และจังหวัดยะลา จำนวน 39 แห่ง โดยโรงเรียนทุกแห่งจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ทั้งค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ตั้งแต่ 1,700 - 3,800 บาท ต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูตั้งแต่ 6,864-8,582 ต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม ตั้งแต่ 360-450 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบ ตั้งแต่ 3,900- 4,960 ต่อเดือน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะได้รับการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรายหัว ทั้งเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนค่าหนังสือ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแต่งกาย เงินอุดหนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

 

กลับขึ้นด้านบน