อีก 1 สัปดาห์รู้ผล คุณภาพน้ำเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่

อีก 1 สัปดาห์รู้ผล คุณภาพน้ำเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่

อีก 1 สัปดาห์รู้ผล คุณภาพน้ำเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่

รูปข่าว : อีก 1 สัปดาห์รู้ผล คุณภาพน้ำเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุด รอบพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คาดอีก 1 สัปดาห์รู้ผล พร้อมรับนักท่องเที่ยวเล่นสงกรานต์ ขณะที่ผลวิเคราห์เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำรอบคูเมืองดีขึ้น เมื่อเทียบปี 2560

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุด บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำน้ำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ก่อนจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.2561

 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) สูงขึ้นเกือบทุกจุด ยกเว้นหน้าบริเวณสวนปรุง ประตูเขียงใหม่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าดีขึ้น อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานดี ค่าความนำไฟฟ้าพบว่าลดลงทุกจุด

ค่าความขุ่น (turbidity) พบว่าลดลง 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าแว่นท็อปเจริญ แจ่งกะต้ำ ประตูเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นอกนั้นมีค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น สรุปภาพรวมในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลตรวจวัดภาคสนาม น้ำคูเมืองมีคุณภาพดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

 

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะนำน้ำที่เก็บจากคูเมืองเชียงใหม่ ไปตรวจสอบคุณภาพและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เหลือ ได้แก่ ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย (NH3) ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ของน้ำคูเมือง

 

 

ทั้งนี้ คาดว่าในอีกใน 1 สัปดาห์ จะได้รับผลการตรวจว่าน้ำในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์หรือไม่

 

 

นายประเสริฐ ตะดุ อายุ 65 ปี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณประตูท่าแพ กล่าวว่า คุณภาพน้ำปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ใสและสะอาดมากขึ้น เนื่องจากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคูเมือง โดยการเติมออกซิเจน เติมน้ำ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม คาดปีนี้เล่นน้ำสงกรานต์ได้แน่นนอน

เช่นเดียวกับ นายอรุญ คิดชัย อาชีพรับจ้างขับรถประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ เชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมาเล่นน้ำสงกรานต์ โดยบริเวณคูเมืองเป็นจุดที่มีความคึกคักมาก แต่ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาน้ำมีความขุ่นและไม่ใสสะอาด อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงบ้าง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว

กลับขึ้นด้านบน