สอบเส้นทางเงินผู้บริหาร พม.ทุจริตคืบหน้าร้อยละ 60

สอบเส้นทางเงินผู้บริหาร พม.ทุจริตคืบหน้าร้อยละ 60

สอบเส้นทางเงินผู้บริหาร พม.ทุจริตคืบหน้าร้อยละ 60

รูปข่าว : สอบเส้นทางเงินผู้บริหาร พม.ทุจริตคืบหน้าร้อยละ 60

การทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ กว่า 500 ล้านบาท น่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ ล่าสุด ปปง.ตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร 1 ใน 3 คน โยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่น

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรการ ป.ป.ท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง งบประมาณ 503 ล้านบาทว่า การตรวจสอบคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะสรุปผลโดยเฉพาะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 จังหวัดได้ภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ ล่าสุดจากการตรวจสอบพบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุจริต จำนวน 56 แห่ง นิคมสร้างตนเอง จำนวน 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูง จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีข้าราชการ พม.และประชาชนทั่วไปทุจริต จำนวน 158 คน ยังไม่นับรวมผู้บิรหารระดับสูง พม.อีก 3 คน เนื่องจากเกินอำนาจการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ท.จึง ต้องส่งสำนวนไต่ส่วนไปให้ ป.ป.ช.เป็นผู้ชี้มูลความผิด

นอกจากนี้ ป.ป.ท.ยังได้มีหนังสือไปยังอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้สั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 4 แห่ง ได้แก่ จ.ตรัง จ.นครพนม จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์ ออกจากพื้นที่ เนื่องจากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน รวมทั้งส่งหนังสือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้พิจารณาย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.นครพนม เพราะมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกัน

ขณะที่ความคืบหน้าตรวจสอบกระแสเส้นทางการเงินผู้บริหารระดับสูง พม. ป.ป.ท.ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ให้ ปปง.เพิ่มเติม ผลการตรวจสอบคืบหน้าไปร้อยละ 60 มีกระแสเงินโอนกลับมายังบัญชีผู้บริหารบางคน ขณะที่การข่าวเปิดเผยกับไทยพีบีเอส ว่าพบความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร 1 ใน 3 คน โยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่นแล้ว หลัง ปปง.ตรวจสอบ

 

กลับขึ้นด้านบน