"เมาขับรถ"เกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่จ่าย

"เมาขับรถ"เกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่จ่าย

"เมาขับรถ"เกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่จ่าย

รูปข่าว : "เมาขับรถ"เกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่จ่าย

อธิบดีกรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนสงกรานต์ปีนี้ ควบคุมเข้มข้นดื่มเหล้าขับรถ ผู้ที่เมาแล้วขับบริษัทประกันภัย จะไม่จ่ายค่าชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ แถมเจอโทษหนักติดคุก 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

วันนี้( 9 เม.ย.2561) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เม.ย.นี้ จะเป็นการรณรงค์อย่างเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยจะใช้แนวทางกลไกประชารัฐ การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การเตรียมสภาพถนน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาแต่ละพื้นที่

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาล 3 ปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นย้ำในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย กำลังพลทั้งทหาร ตำรวจ เพื่อช่วยให้แต่ละอำเภอสามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ การตักเตือน และหยุดรถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทันท่วงที

ส่วนในพื้นที่ที่เป็นจุดใหญ่ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น และทุกกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุ จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ในส่วนของประกันภัย ก็จะไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ หากผู้เอาประกันเมาแล้วขับ ส่วนทางตำรวจก็จะดำเนินการในทุกกรณีที่เกี่ยวกับการเมาแล้วขับอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน

สำหรับการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการดื่มสุรา ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานหรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ระบุไว้ด้วยว่าแม้จะเป็นผู้โดยสารที่ดื่มเหล้า แต่ไม่ได้ขับ คนขับก็ถูกจับได้เช่นกัน

โดยการดื่มเหล้าหรือเบียร์ในรถ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ขับรถไม่ได้ดื่ม แต่หากผู้โดยสารที่มาด้วยดื่ม ไม่ว่าจะดื่มขณะที่รถวิ่งอยู่บนถนนหรือรถจอดอยู่ข้างทาง ผู้ขับรถก็มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่า ปีนี้จะนำผู้ถูกจับในคดีเมาแล้วขับมาทำงานบริการสังคมในช่วง 7 วันอันตรายรวมถึงกรณีพบบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ที่กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับ จะมีโทษทางวินัยสถานหนัก ถึงขั้นปลดออกจากราชการ

กลับขึ้นด้านบน