“ออเจ้า” แต่งชุดไทยเข้าฟรี 9 โบราณสถาน 12-16 เม.ย.นี้

“ออเจ้า” แต่งชุดไทยเข้าฟรี 9 โบราณสถาน 12-16 เม.ย.นี้

“ออเจ้า” แต่งชุดไทยเข้าฟรี 9 โบราณสถาน 12-16 เม.ย.นี้

กรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับผู้แต่งกายด้วยชุดไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เม.ย.นี้

รูปข่าว : “ออเจ้า” แต่งชุดไทยเข้าฟรี 9 โบราณสถาน 12-16 เม.ย.นี้

วันนี้(10 เม.ย.2561) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยให้มีการเชื่อมโยงด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแต่งกายด้วยผ้าไทย อาหารไทยและการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ประกอบกับนโยบายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาลที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญา ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงกระแสนิยมในการแต่งชุดไทยย้อนยุคในปัจจุบัน กรมศิลปากร จึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่าง 12-16 เม.ย.นี้

 

ภาพ:กลุ่มเผยแพร่ กรมศิลปากร

ภาพ:กลุ่มเผยแพร่ กรมศิลปากร

 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่
1.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
4.3.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
5.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
6.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา
7.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
8.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
และ 9. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

กลับขึ้นด้านบน