นายกฯ ชี้แจงขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นข้อเสนอ

นายกฯ ชี้แจงขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นข้อเสนอ

นายกฯ ชี้แจงขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นข้อเสนอ

รูปข่าว : นายกฯ ชี้แจงขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นข้อเสนอ

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากสำหรับแนวคิดการขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า การขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นเพียงแนวคิด โดยหลักการต้องการให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี เป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรองก่อนการดำเนินการ โดยตามหลักการนั้นคือการคำนึงถึงผู้สูงอายุให้มีงานทำในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์และนักวิชาการ ด้วยรูปแบบการจ้างต่อแบบพิเศษ ในตำแหน่งที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

สอดคล้องกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า ข้อเสนอตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมนี้จะต้องนำไปศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนการดำเนินการ ภายในกรอบเวลา 6 ปี ซึ่งในรายละเอียดยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงยังไม่ถือเป็นข้อยุติและยังไม่มีผลในทางกฎหมาย

ขณะที่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เชื่อว่า การขยายอายุเกษียณราชการน่าจะใช้เฉพาะกับบางสาขาอาชีพที่มีความจำเป็น ในลักษณะการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกองทัพ

กลับขึ้นด้านบน