"ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" วันแรกจับแล้ว 3,339 คน ยึดรถ 146 คัน

"ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" วันแรกจับแล้ว 3,339 คน ยึดรถ 146 คัน

"ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" วันแรกจับแล้ว 3,339 คน ยึดรถ 146 คัน

รูปข่าว : "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" วันแรกจับแล้ว 3,339 คน ยึดรถ 146 คัน

คสช.ขอผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ วันแรกพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัยดื่มไม่ขับ จับแล้ว 3,339 คน ยึดรถ 146 คัน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. ระบุว่า การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ยังหนาแน่น ขณะที่เจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนตามจุดตรวจและจุดบริการ โดยเฉพาะสถานีขนส่งหลักที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง พร้อมทั้งออกตรวจและดูแลความเรียบร้อย ป้องปรามอาชญากรรม

สำหรับสถิติตามมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถในวันแรกวานนี้ (11 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิด สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท ด้วยการดื่มแล้วขับ 3,339 คน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 1,864 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 105 คัน ยึดใบขับขี่ 356 ใบ และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 1,457 คน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบกระทำความผิด 1,475 ครั้ง ยึดรถ 41 คัน ยึดใบขับขี่ 82 ใบ ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 1,259 คน จึงขอผู้ใช้เส้นทางให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การเดินทางราบรื่นมากที่สุด

กลับขึ้นด้านบน