2 วันพบคนเมาแล้วขับพุ่งสูงเกือบ 6 หมื่นคน

2 วันพบคนเมาแล้วขับพุ่งสูงเกือบ 6 หมื่นคน

2 วันพบคนเมาแล้วขับพุ่งสูงเกือบ 6 หมื่นคน

รูปข่าว : 2 วันพบคนเมาแล้วขับพุ่งสูงเกือบ 6 หมื่นคน

วันที่ 2 ของการบังคับใช้มาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" พบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนเพิ่มมากขึ้น รวม 2 วันพบผู้ทำผิดเกือบ 60,000 คน ยึดรถแล้ว 1,475 คัน ขณะที่ คสช.ขอผู้ร่วมงานสงกรานต์ทุกพื้นที่เล่นน้ำและแต่งกายอย่างเหมาะสม

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. ระบุว่า การจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ถนนสายวัฒนธรรมของเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยววันนี้ (13 เม.ย.2561) บรรยากาศโดยรวมยังคงเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยและขอความร่วมมือแต่งกายและเล่นน้ำอย่างเหมาะสม

ส่วนมาตรการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ในวันที่ 12 เม.ย.2561 พบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" จำนวน 56,051 คน แยกเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์กระทำผิด 32,592 ครั้ง ซึ่งเพิ่มจากวันแรกเกือบ 20 เท่าตัว ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 835 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 2,449 คน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 22,728 คน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 23,459 ครั้ง ยึดรถยนต์ 494 คัน ยึดใบขับขี่ 1,741 คน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 1,741 คน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 13,102 คน

สรุป 2 วัน พบผู้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท 59,390 คน ส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 38,546 คน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 4,628 คน และยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ 1,475 คัน

กลับขึ้นด้านบน