"สุวพันธุ์" ประชุมกองทุนหมู่บ้าน สัปดาห์หน้า

"สุวพันธุ์" ประชุมกองทุนหมู่บ้าน สัปดาห์หน้า

"สุวพันธุ์" ประชุมกองทุนหมู่บ้าน สัปดาห์หน้า

รูปข่าว : "สุวพันธุ์" ประชุมกองทุนหมู่บ้าน สัปดาห์หน้า

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เตรียมเรียกประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในสัปดาห์หน้า พิจารณาเพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้านละ 3 แสนบาท เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณกลางปี 20,000 ล้านบาท นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ระบุว่า สัปดาห์หน้าจะประชุมให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพิ่มเติมจำนวนกว่า 60,000 กองทุน กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยยึดตามหลักเกณฑ์เดิม เช่น คุณสมบัติกองทุนต้องเป็นนิติบุคคล เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการแรก หากเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นโครงการที่ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน เช่น ร้านค้าชุมชน น้ำดื่มชุมชน เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ตามขั้นตอน เมื่อเห็นชอบระเบียบและหลักเกณฑ์แล้ว จากนั้นสัปดาห์ถัดไปจะประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบและขั้นตอน และเมื่อมีการเสนอโครงการเข้ามาก็จะทยอยอนุมัติงบประมาณสนับสนุน โดยงบประมาณส่วนนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กลับขึ้นด้านบน