เสนอรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรอง

เสนอรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรอง

เสนอรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรอง

รูปข่าว : เสนอรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรอง

การท่องเที่ยวไทยปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสความนิยมท่องเที่ยวโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่เมืองรอง ด้านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เสนอให้รัฐบาลจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัดมากขึ้น เพราะได้แรงกระตุ้นจากภาครัฐ โดยให้ท้องถิ่นจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และเน้นการประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย

ขณะที่กระแสละครดังทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีผลให้จังหวัดที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าต่อวัน หรือเฉลี่ย 1,000 คนในวันธรรมดา และในวันหยุดสูงถึง 8,000 - 9,000 คน เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาสแรกปี 2561

นายยุทธชัย ยังเสนอว่า หากรัฐบาลต้องการให้ภาคท่องเที่ยวเติบโตได้ตลอดทั้งปี กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องร่วมมือกับเอกชนทุกภาคส่วน เช่น สมาคมโรงแรม ผู้ผลิตภาพยนตร์ ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน เพื่อจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มต่างชาติ และไทยเที่ยวในจังหวัดต่างๆ พร้อมกับมีมาตรการดูแลโบราณสถานควบคู่ไปด้วย เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเป้าหมายที่ 35 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยมากกว่า 260 ล้านคน

กลับขึ้นด้านบน