กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้า

รูปข่าว : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้าไทยและส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ใช้ปลาร้าที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนประกอบอาหารไทย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ได้เตรียมแนวทางต่อยอดและพัฒนาผู้ประกอบการปลาร้า โดยส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ THAI Select หรือกำลังจะเข้ารับการประเมิน ใช้ปลาร้าที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารไทย นำปลาร้าที่ได้มาตรฐานจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ส่งเสริมปลาร้าที่ได้มาตรฐานไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทยดอทคอม"และ "ไทยเทรดดอทคอม"เพื่อขยายช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบุว่า ที่ผ่านมาไม่มีเกณฑ์กำหนดคุณภาพที่ใช้อ้างอิงการซื้อขายปลาร้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง "ปลาร้า" ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยมีข้อกำหนดต่างๆ เช่น ระยะเวลาการหมัก ภาชนะบรรจุที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ การกำหนดปริมาณเกลือ เป็นต้น ปัจจุบันมีการผลิตปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์สูงถึง 40,000 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้ประมาณ 800 ล้านบาท โดยมีการบริโภคทั้งในประเทศและส่งออก เช่น ตลาดกลุ่มอาเซียนและยุโรป และยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

กลับขึ้นด้านบน