การเคหะฯเตรียมพร้อมเข้าอาศัย จับสลากห้องพักแฟลตดินแดง

การเคหะฯเตรียมพร้อมเข้าอาศัย จับสลากห้องพักแฟลตดินแดง

การเคหะฯเตรียมพร้อมเข้าอาศัย จับสลากห้องพักแฟลตดินแดง

รูปข่าว : การเคหะฯเตรียมพร้อมเข้าอาศัย จับสลากห้องพักแฟลตดินแดง

การเคหะแห่งชาติจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตดินแดง พร้อมจับสลากห้องพักอาศัยแปลง G คาดเข้าพักอาศัยได้ ก.ค.นี้

วันนี้ (22 เม.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเคหะแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักสำหรับผู้อยู่อาศัยเดิม ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ิ 1 อาคารแปลง G เพื่อให้ชาวชุมชนมีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ ระเบียบในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ขั้นตอนการยกเลิกทะเบียนบ้านเดิม การขอทะเบียนบ้านใหม่และการจัดตั้งขุมชนใหม่ รวมทั้งการยื่นขอใช้ไฟฟ้า

นางจิตสุภา ศิริพรเทพ หนึ่งในผู้อยู่อาศัยที่มาจับสลากห้องพัก กล่าวว่า ดีใจที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ หลังอาคารเก่าที่อยู่อาศัยมากว่า 50 ปี มีสภาพทรุดโทรมและไม่ปลอดภัย

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงภายใต้นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G สูง 28 ชั้น จำนวน 334 ห้อง อาคารแฟลตที่ 18-22 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย.นี้ และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ โดยจะจัดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง พักอาศัยในชั้นที่ 8-9 เพื่อความสะดวก

การเคหะแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฯ ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ จำนวน 236 คน ประกอบด้วย ผู้จับสลากอาคารใหม่แปลง G จำนวน 233 คน และครอบครัวขยาย 3 ครอบครัว นอกจากนี้ มีผู้อยู่อาศัยเดิมที่ขอรับเงินชดเชย 400,000 บาท จำนวน 45 คน สำหรับอัตราค่าเช่าใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1,266-4,303 บาทต่อเดือนในระยะ 1-3 ปีแรก และปรับขึ้นร้อยละ 5 ทุก ทุก 3 ปี

กลับขึ้นด้านบน