สถานศึกษาจับมือบริษัทเทคโนโลยีสร้างคนด้านดิจิทัล

สถานศึกษาจับมือบริษัทเทคโนโลยีสร้างคนด้านดิจิทัล

สถานศึกษาจับมือบริษัทเทคโนโลยีสร้างคนด้านดิจิทัล

รูปข่าว : สถานศึกษาจับมือบริษัทเทคโนโลยีสร้างคนด้านดิจิทัล

ความพร้อมของกำลังคนด้านดิจิทัลเป็นปัจจัยท้าทาย หลังการเดินทางมาเยือนไทยของผู้นำอาลีบาบา โดยเฉพาะคุณภาพของแรงงานที่อาจไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ ขณะที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยี สร้างบุคลากรให้ตรงกับสายงาน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รายงานว่า ปัจจุบันไทยผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลออกมามากพอสมควร เพราะมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัลมากถึง 427 หลักสูตร และสามารถผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัลมากกว่า 26,000 คนในปี 2560 แต่คุณภาพยังไม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะหลักสูตรที่ใช้ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆ ที่มาลงทุน รวมทั้งอาลีบาบา เลือกจะไม่ทำกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในไทย ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริง โดยการดำเนินนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควบคู่กันไปอย่างจริงจัง


ด้าน รศ.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เพื่อให้การศึกษามีความเชื่อมโยงกับดิจิทัล ทั้งการขับเคลื่อน โรโบติก, เอไอ, แมทชีน เลิร์นนิ่ง จึงได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น ซีเกต, มิตซูบิชิ, เดลต้า และล่าสุดอาลีบาบา ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือกันในวันนี้ (25 เม.ย.2561)

รศ.คมสัน ยังกล่าวอีกว่า การใกล้ชิดกับเทคโนโลยีจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง นอกจากนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและทดลองต่อยอดความรู้ที่ได้รับ

กลับขึ้นด้านบน