แรงงานทวงถาม 10 ข้อเรียกร้องเดิม ในวันแรงงานแห่งชาติ

แรงงานทวงถาม 10 ข้อเรียกร้องเดิม ในวันแรงงานแห่งชาติ

แรงงานทวงถาม 10 ข้อเรียกร้องเดิม ในวันแรงงานแห่งชาติ

รูปข่าว : แรงงานทวงถาม 10 ข้อเรียกร้องเดิม ในวันแรงงานแห่งชาติ

1 พ.ค.แรงงานแห่งชาติปีนี้ คณะกรรมการจัดงานลงมติไม่ยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอต่อรัฐบาล แต่จะทวงถามข้อเรียกร้องเดิม เมื่อปี 2560 ซึ่งยังไม่นำไปสู่ข้อปฏิบัติ

วานนี้ (25 เม.ย.61) นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นำตัวแทนแรงงานเข้ายื่นหนังสือผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.โดยสาระสำคัญคือการทวงถามความคืบหน้าใน 10 ข้อเรียกร้องเดิม เมื่อปี 2560

ทั้งนี้ ด้วยวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี จะมีการยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอต่อรัฐบาลแต่ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล มีมติร่วมกันว่าจะไม่มีการยื่นเพิ่มเติมอีก แต่จะเป็นการทวงถามข้อเรียกร้องเดิม ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ โดยข้อเรียกร้องเดิมเน้นไปที่การให้รัฐ จัดให้มีสวัสดิการถ้วนหน้าและเท่าเทียม สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย การให้ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

รวมทั้งการให้สัตยาบันเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญา 3 ฉบับ ซึ่งว่าด้วยเสรีภาพ การคุ้มครอง การรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของรัฐวิสาหกิจให้มีบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

 

 

กลับขึ้นด้านบน