ทส.ดึงเยาวชนอาเซียน สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทส.ดึงเยาวชนอาเซียน สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทส.ดึงเยาวชนอาเซียน สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : ทส.ดึงเยาวชนอาเซียน สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม หวังสร้างเครือข่ายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนตามข้อตกลงประชาคมโลก ภายในปี 2573

วันที่ 25 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า เยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่จะนำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุกๆ ด้าน ซึ่งไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ถือเป็นโอกาสดีที่จะให้เยาวชนในทุกประเทศจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศก็จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในประเทศของตนได้อีกด้วย

 

 

ขณะที่นายสุนทร มีใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะได้แลกเปลี่ยนภาษาและประสบการณ์จากเพื่อนเยาวชนในประเทศอาเซียน รวมทั้งได้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 


ดีใจที่ได้คว้าโอกาสในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผมประทับใจกิจกรรมเดินป่า เพราะชอบสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และได้ศึกษาชนิดพันธุ์ของต้นไม้ และจะนำความรู้ที่ได้ไปอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้รักและหวงแหนธรรมชาติ

 

สำหรับค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.61 มีกิจกรรม เช่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ซึ่งเป็นป่าในเมืองแห่งที่ 2 ของ จ.ระยอง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เพาะพันธุ์ปะการัง การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันใน และเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เมืองยั่งยืน ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยจะมีพิธีปิดค่ายเยาวชนในวันที่ 29 เม.ย.นี้

กลับขึ้นด้านบน