แรงงานเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทมีหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี

แรงงานเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทมีหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี

แรงงานเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทมีหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี

รูปข่าว : แรงงานเงินเดือน 1.5 หมื่นบาทมีหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี

สถานภาพแรงงานไทยรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท รายได้ไม่พอใช้ เงินออมไม่มีหนี้ท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปี แนะรัฐปรับค่าแรงขั้นต่ำทุกปี ควบคุมราคาสินค้าและดูแลค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทย กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,194 ตัวอย่าง โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. มัธยมปลาย ปวส. และอนุปริญญา พบว่ามีปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย และส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บ

ขณะเดียวกันมีภาระการเลี้ยงดูคนในครอบครัวและส่วนใหญ่ร้อยละ 96 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นหนี้ ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ 10 ปีโดยมีการกู้เงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และผ่อนยานพาหนะ โดยมีหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 137,988 การผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 5,326 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 65.4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.6 ต่อปี และหนี้นอกระบบ ร้อยละ 34.6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน และประสบปัญหาผิดชำระหนี้

 

 

นางสาวเมริยา คำผง ลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยว ย่านสนามบินน้ำ กล่าวว่า ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายต่อวัน 200-300 บาท ทำให้ไม่เหลือเงินเก็บ จึงอยากให้รัฐดูแลค่าครองชีพ และค่าเดินทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามเเรงงานเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่เสนอให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทุกปี ช่วยเหลือผู้ว่างงานและควบคุมราคาสินค้า ดูแลประกันสังคม ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดูแลควบคุมหนี้นอกระบบ

 

กลับขึ้นด้านบน