The EXIT : สอบทุจริตครุภัณฑ์

The EXIT : สอบทุจริตครุภัณฑ์

The EXIT : สอบทุจริตครุภัณฑ์

รูปข่าว : The EXIT : สอบทุจริตครุภัณฑ์

เมื่อปลายปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีประสบภัยน้ำท่วม บ้านเรือน สถานที่ราชการ และโรงเรียนหลายแห่งเสียหาย แต่เมื่อต้องฟื้นฟูโรงเรียน กลับพบข้อมูลความไม่ชอบมาพากล

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 (สพป.เพชรบุรี เขต 2) ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่พบความผิดปกติเมื่อมีข้อสงสัยว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเหล่านี้ไม่ใช่ความต้องการของโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหลายแห่ง ได้รับคำแนะนำให้รับพัสดุ แต่ต้องทำรายการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

เมื่อสุ่มตรวจที่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี น.ส.สมจิต สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ยอมรับว่า ได้รับชุดโต๊ะเรียนจำนวน 30 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยโต๊ะและเก้าอี้อย่างละ 1 ตัวสำหรับนักเรียน แต่ไม่มีใครได้นำมาใช้ ยังคงเก็บไว้ในห้องเก็บของ แม้จะดูว่าเป็นชุดโต๊ะเรียนชุดใหม่ที่อาจใช้ทดแทนชุดโต๊ะเรียนเก่าที่ชำรุด แต่กลับกลายเป็นว่าโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ไม่ได้นำชุดโต๊ะเรียนเหล่านี้มาใช้งาน เนื่องจากพบเห็นความผิดปกติ

ชุดโต๊ะเรียนชุดใหม่ที่อยู่ในห้องเก็บของโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านนี้ บริษัท เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านได้รับคำแนะนำให้ทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้ขออนุมัติจัดซื้อหรือไม่ใช่ต้นทาง และหากทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง อาจกลายเป็นเรื่องผิดปกติ ไม่ถูกต้อง มีความน่าสงสัย

ความผิดปกติไม่ได้จบอยู่แค่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน แต่ใน จ.เพชรบุรี มีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่พบความไม่ชอบมากลเช่นกัน

โรงเรียนบ้านนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง เวลาไล่เลี่ยกันกับสินค้าของโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ข้อมูลการได้มาไม่แตกต่างกัน เพราะใช้วิธีการรับสินค้าก่อนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายางตอกย้ำเช่นเดียวกันว่าไม่ได้ขอจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสารที่โรงเรียนได้รับถูกส่งมาจากบริษัทปาริชาติครุภัณฑ์

ขณะนี้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอกชน เข้าข่ายล็อกสเปกหรือไม่ เพราะขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัท 3 แห่ง สถานที่ตั้งบริษัทไม่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำเอกสารรับมอบสินค้าไปส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับด้วยตัวเอง

ป.ป.ช.จึงจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ เพื่อหาแสวงหาข้อเท็จจริง

ทีมข่าว The EXIT ตรวจสอบโรงเรียนที่รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาใน สพป.เพชรบุรี เขต 2 มีทั้งหมด 25 โรงเรียน จาก 128 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น จำนวน 21 โรงเรียน กลุ่มที่สองทำเรื่องจัดซื้อแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มสุดท้ายเสนอขอคืนงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน

ทีมข่าวได้ติดต่อและทราบข้อมูลจาก 1 ใน 3 บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทปาริชาติครุภัณฑ์ ว่าบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย และได้รับการประสานจากพนักงานขายของบริษัทที่ผลิตสินค้า ว่าให้นำสินค้าไปส่ง 5 โรงเรียนใน จ.เพชรบุรี

ตัวแทนบริษัทฯ ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ส่วนโรงเรียนที่ทำเรื่องขอคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะไปรับสินค้าคืน

สำหรับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ รวมทั้งหมด 2.5 ล้านบาท เบื้องต้น สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่สัญญาไปแล้วกว่า 1 ล้านบาท แต่ถูกระงับเพื่อการตรวจสอบ

 

 

กลับขึ้นด้านบน