เร่ง กทม. "รื้อถอน" ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อน 90 %

เร่ง กทม. "รื้อถอน" ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อน 90 %

เร่ง กทม. "รื้อถอน" ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อน 90 %

รูปข่าว : เร่ง กทม. "รื้อถอน" ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อน 90 %

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทำหนังสือถึงกทม.เร่งแก้ปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อนทั่วกรุง หลังพบ 2 ปียังนิ่งพบร้อยละ 90 ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ชี้ควรรื้อถอนทันที พร้อมติดสติกเกอร์แสดงต่อผู้บริโภคว่ามีการตรวจคุณภาพน้ำ-เปลี่ยนไส้กรองน้ำที่ชัดเจน

วันนี้(30 เม.ย.2561) น.ส.มลฤดี โพธิ์อินท์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน ที่มีงานวิจัยสำรวจชี้ชัดว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นตู้เถื่อนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ผ่านมา 2 ปีแล้วหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ยังไม่แก้ไขปัญหา 

จากการศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประ ชาชน ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการสุ่มสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่ กทม.18 เขต รวม 855 ตู้

พบว่ามีการขออนุญาตการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1,117 ราย ไม่มีใบอนุญาตฯ ร้อยละ 91.76 นอกจากนี้ สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่เหมาะสม คือ อยู่ใกล้บริเวณที่มีฝุ่นมาก ร้อยละ 76.3 เช่น ริมถนน ริมทางเท้า อยู่ใกล้แหล่งระบายน้ำเสียน้ำขัง ร้อยละ 28  อยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะทำให้มีแมลงสาบ หนู แมลงวัน ร้อยละ 22 และผ่านมา 2 ปียังไม่มีการแก้ไขปัญหา

ปี 2560 เครือข่ายฯสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญซ้ำทั้ง 50 เขต พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะยังมีตู้น้ำดื่มที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกว่าร้อยละ 90 เครือข่ายจึงติดต่อ และส่งข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ความร่วมมือ วันนี้ จึงตัดสินใจทำหนังสือขอเข้าพบผู้ว่าฯกทม. เพื่อเรียกร้องให้เห็นความสำคัญความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

 เสนอ 4 ข้อรื้อถอนตู้น้ำเถื่อน-ติดสติกเกอร์

น.ส.มลฤดี  กล่าวว่า ข้อเสนอของเครือข่ายฯคือ อยากให้กทม.สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต บังคับใช้ทางกฎหมายให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพราะเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องติดตามและตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ติดตั้งแล้วในเขตกรุงเทพมหานครว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ ถ้าตรวจพบว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนั้นยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ให้เรียกมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสืบหาเจ้าของตู้ได้ หรือไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของให้ดำเนินการรื้อถอนตู้ดังกล่าวทันที 

นอกจากนี้ต้องทำสติกเกอร์วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง และวันเดือนปีที่ตรวจคุณภาพน้ำ และให้ผู้ประกอบกิจการลงบันทึกทุกครั้งที่หน้าตู้ ให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน และขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

กลับขึ้นด้านบน