10 อาชีพไร้เสี่ยงตกงาน

10 อาชีพไร้เสี่ยงตกงาน

10 อาชีพไร้เสี่ยงตกงาน

รูปข่าว : 10 อาชีพไร้เสี่ยงตกงาน

ม.หอการค้าไทย เผย 10 อาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและไม่มีความเสี่ยงตกงาน แม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายอาชีพเสี่ยงตกงาน ส่วนสถานการณ์การจ้างงานของไทยในปี 2560 มีคนไทยว่างงาน 480,000 คน

เมื่อวานนี้ (30 เม.ย.2561) นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงข้อมูลอาชีพในอนาคตที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย 10 อันดับ ได้แก่ 1.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม ทั้งแพทย์ศัลยกรรม แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ เภสัชกร พนักงานขายสินค้าด้านความงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชาย 2.อาชีพโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรม คิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ 3.อาชีพดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา

4.อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 5.อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี 6.อาชีพที่ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง 7.อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษา 8.อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ 9.อาชีพที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักอนุรักษ์จะมีความสำคัญ และ 10.อาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อย่างสัตวแพทย์ ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง แฟชั่นสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

ส่วนภาวะการมีงานทำของคนไทย ข้อมูลจากทีดีอาร์ไอ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ระบุว่าประชากรวัยแรงงาน 56.05 ล้านคน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.22 ล้านคน ผู้มีงานทำ 36.65 ล้านคน มีผู้ว่างงาน 4.8 แสนคน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.83 ล้านคน

ส่วนผลสำรวจตลาดแรงงานและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป พบว่าปี 2560 สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการสูงสุด อันดับ 1.งานขายและการตลาด อันดับ 2.งานบัญชีและการเงิน อันดับ 3.งานไอที อันดับ 4.งานวิศวกร อันดับ 5.งานบริการลูกค้า

ส่วนธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด ได้แก่ 1.กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ บริการเฉพาะกิจ การท่องเที่ยว และสันทนาการ 2.สินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมเครื่องจักร และยานยนต์ 3.เทคโนโลยี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ 5.สินค้าอุปโภคและบริโภค

 

 

กลับขึ้นด้านบน