ศสรท.-สรส.ทวง 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงานจากรัฐบาล

ศสรท.-สรส.ทวง 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงานจากรัฐบาล

ศสรท.-สรส.ทวง 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงานจากรัฐบาล

รูปข่าว : ศสรท.-สรส.ทวง 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงานจากรัฐบาล

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เดินรณรงค์ไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใน 10 ข้อเรียกร้องเหมือนเมื่อปี 2560

วันนี้ (1 พ.ค.2561) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดกิจกรรมเนื่องวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม โดยเดินรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ไปยังทำเนียบรัฐบาล มีไฮไลท์สำคัญ เช่น หุ่นยนต์ในยุค 4.0 ที่อาจเข้ามาทดแทนแรงงานคน การเรียกร้องสิทธิการลาคลอด 120 วัน และไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุรับเงินชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

 

โดยในปี 2561 คสรท.และ สรส.มีมติร่วมกันว่าจะไม่มีการยื่นข้อเสนอใหม่ต่อรัฐบาล แต่จะเป็นการติดตามทวงถามข้อเสนอที่ยื่นไปในปี 2560 เพราะยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของแรงงาน เช่น รัฐต้องกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรม ต้องจัดให้มีสวัสดิการถ้วนหน้า ปฏิรูประบบประกันสังคม รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 93 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา

 

นายชาลี ลอยสูง รองประธานกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ระบุว่า ข้อเรียกร้อง 10 ข้อที่ยื่นไปเมื่อปี 2560 ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล ซึ่งในปีนี้ไม่มีข้อเรียกร้อง แต่จะทวงถามถึงข้อเรียกร้องที่ยื่นไป ซึ่งวันนี้จะปักหลักชุมนุมไม่เกินเวลา 13.00 น. และได้ขออนุญาติในเรื่องของ พ.ร.บ.การชุมนุมไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่แรงงานบางส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนว่า ต้องการให้รัฐดูแลสิทธิ์ลาคลอดได้ 120 วัน จากเดิม 90 วันและให้นายจ้างจ่ายค่าแรงเท่าจำนวนวันลา

นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลของแรงงานในภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรืออีอีซี ถึงสิทธิ์ของลูกจ้างหากมีการเลิกจ้าง โดยใช้เครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานคน

ทั้งนี้ เมื่อขบวนแรงงานเดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ 12.00 น.ก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ขณะที่การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัย

กลับขึ้นด้านบน